Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser combineert Roelofs advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.

Gebiedsontwikkeling

Wij ontwikkelen plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Dit doen we in opdracht, in eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking. De overheid streeft steeds meer naar meervoudig gebruik van de ruimte: het combineren van functies zien we dan ook als een belangrijke en uitdagende taak.  

Mobiliteit

De complexe verkeersproblematiek vraagt om slimme oplossingen. Onze specialisten in het kennisgebied mobiliteit ondersteunen met beleidsadvisering en ontsluitingsstudies tot en met ontwerp, inrichting en modellering.

Water, riolering en ecologie

Goede beheersing van de waterkwaliteit en kwantiteit vraagt om een heldere omgevingsvisie en integrale kennis van ontwerp en uitvoering. De deskundigheid van Roelofs strekt zich uit over het totale spectrum van riolering, oppervlaktewater en grondwater.

Energie en milieu

Schoon water en een schone bodem zijn basisvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving. Onze speicalisten op gebied van Energie en Milieu onderzoeken en analyseren de kwaliteit van bodem, grondwater en bouwstoffen en begeleiden vergunningsprocedures en saneringen.

Verhardingen en techniek

Roelofs adviseert, realiseert, onderzoekt en innoveert op het gebied van zowel gesloten als open verhardingen.

Beheer en onderhoud

Onze specialisten van Beheer en Onderhoud voeren onderzoeken, inspecties en metingen uit aan nieuwe en bestaande weg- en rioolconstucties, adviseren over (re)-constructies en onderhoud en stellen onder andere meerjarige beheersplannen op.

Grondstoffen

Roelofs is al jaren gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. We zijn betrokken bij de expoitatie van 10 zandwinlocaties: na de actieve winning worden deze optimaal ingepast in het landschap.

 

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser combineert Roelofs advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend. Lees meer >

Nieuws   |   Bekijk alle nieuwsberichten  >

Nieuw gemaal Haarrijn in gebruik!
Geplaatst op 2 maart 2015
Binnen een raamovereenkomst met het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Roelofs als directievoerder en toezichthouder een grote rol vervuld bij de… Lees meer >

Kwaliteitsimpuls voor onderliggend wegennet N381 door Roelofs!
Geplaatst op 17 februari 2015
De provincie Fryslân heeft besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse kruisingen. De… Lees meer >

Projecten   |   Bekijk alle projecten  >

Roelofs is op diverse manieren betrokken bij zeer uiteenlopende projecten. Hieronder enkele voorbeelden.

Roelofs academy

Als kennispartner op het gebied van de (her)inrichting van de openbare ruimte gaan wij graag met opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en eindgebruikers in gesprek over de innovaties die binnen de verschillende kennisvelden in ontwikkeling zijn.

Ga naar Roelofs Academy

Roelofs dichtbij

Bekijk alles

Blog   |   Bekijk alle blogs  >

Ruimte voor de fiets!
Geplaatst op 30 januari 2015
Steeds meer gemeenten lijken te spelen met gedachten over adaptief wegbeheer, maar hoe gaat dit nou eigenlijk in zijn werk? Bij adaptief wegbeheer wordt niet alleen gekeken naar de technische staat van een weg, maar ook naar de intensiteit van het weggebruik. Lees meer >
Intensievere samenwerking op basis van de aanbestedingswet 2013
Geplaatst op 25 augustus 2014
Anderhalf jaar nadat de nieuwe aanbestedingswet met proportionaliteitsgids zijn intrede heeft gedaan, lijkt de aanbestedingspraktijk hiermee een redelijke hervorming te hebben ondergaan. De nieuwe wetgeving heeft met name de infrabouw een duwtje in de rug gegeven op het gebied van innovatieve contracten, waarbij een verdergaande ontwikkeling van meer intensievere samenwerkingsvormen heeft plaatsgevonden. Daarnaast biedt de nieuwe aanbestedingswet meer ruimte voor modern opdrachtgeverschap. Lees meer >

Roelofs volgen

Blijf op de hoogte! Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!Of volg ons op

Agenda   |   Bekijk volledige agenda  >

Masterclass Design en Construct vestiging Den Ham
donderdag 12 maart 2015  Lees meer >
Masterclass Design en Construct vestiging Stadskanaal
donderdag 19 maart 2015  Lees meer >
TEL Leeuwarden 2015
dinsdag 24 maart 2015  Lees meer >

Bijeenkomsten   |   Bekijk alle bijeenkomsten  >

Roadshow Roelofs ‘Integraal beheer en onderhoud van wegen’ Regio Veenendaal
woensdag 8 april 2015  Lees meer >