Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser combineert Roelofs advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.

Gebiedsontwikkeling

Wij ontwikkelen plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Dit doen we in opdracht, in eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking. De overheid streeft steeds meer naar meervoudig gebruik van de ruimte: het combineren van functies zien we dan ook als een belangrijke en uitdagende taak.  

Mobiliteit

De complexe verkeersproblematiek vraagt om slimme oplossingen. Onze specialisten in het kennisgebied mobiliteit ondersteunen met beleidsadvisering en ontsluitingsstudies tot en met ontwerp, inrichting en modellering.

Water, riolering en ecologie

Goede beheersing van de waterkwaliteit en kwantiteit vraagt om een heldere omgevingsvisie en integrale kennis van ontwerp en uitvoering. De deskundigheid van Roelofs strekt zich uit over het totale spectrum van riolering, oppervlaktewater en grondwater.

Energie en milieu

Schoon water en een schone bodem zijn basisvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving. Onze speicalisten op gebied van Energie en Milieu onderzoeken en analyseren de kwaliteit van bodem, grondwater en bouwstoffen en begeleiden vergunningsprocedures en saneringen.

Verhardingen en techniek

Roelofs adviseert, realiseert, onderzoekt en innoveert op het gebied van zowel gesloten als open verhardingen.

Beheer en onderhoud

Onze specialisten van Beheer en Onderhoud voeren onderzoeken, inspecties en metingen uit aan nieuwe en bestaande weg- en rioolconstucties, adviseren over (re)-constructies en onderhoud en stellen onder andere meerjarige beheersplannen op.

Grondstoffen

Roelofs is al jaren gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. We zijn betrokken bij de expoitatie van 10 zandwinlocaties: na de actieve winning worden deze optimaal ingepast in het landschap.

 

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser combineert Roelofs advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend. Lees meer >

Nieuws   |   Bekijk alle nieuwsberichten  >

Afronding herinrichting watergang Haarrijn in zicht
Geplaatst op 22 juli 2014
In 2013 is Roelofs gestart met de herinrichting van de watergang Haarrijn bij Maarssenbroek. Inmiddels is het complete grondwerk klaar, evenals de plaatsing van de visvriendelijke… Lees meer >

Zandwinning Vof Oosterweilanden stelt grond beschikbaar voor natuurakkers
Geplaatst op 18 juli 2014
Op de zandwinning van de VOF Oosterweilanden te Vriezenveen is een halve hectare grond beschikbaar gesteld aan Landschap Overijssel voor natuurakkers. Op deze manier wordt… Lees meer >

Projecten   |   Bekijk alle projecten  >

Roelofs is op diverse manieren betrokken bij zeer uiteenlopende projecten. Hieronder enkele voorbeelden.

Roelofs academy

Als kennispartner op het gebied van de (her)inrichting van de openbare ruimte gaan wij graag met opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en eindgebruikers in gesprek over de innovaties die binnen de verschillende kennisvelden in ontwikkeling zijn.

Ga naar Roelofs Academy

Roelofs dichtbij

Bekijk alles

Blog   |   Bekijk alle blogs  >

Meer waarde aan ruimte: Zandwinning Rutbekerveld gaat vier functies vervullen
Geplaatst op 23 juni 2014
Zandwinning vof Rutbekerveld gaat compleet op de schop. Bij de aanleg van de nieuwe N18 ligt het zanddepotterrein en de ontsluiting van het zandwinbedrijf letterlijk in de weg. Het depot gaat daarom verplaatst worden waarbij de zandwinning met 10 hectare wordt uitgebreid. Uiteindelijk geven we met de vernieuwde zandwinning meer waarde aan ruimte doordat het maar liefst vier functies gaat vervullen. Dit alles op een duurzame wijze en met oog voor de omgeving. Lees meer >
Optimaal omgevingsmanagement levert draagvlak op
Geplaatst op 2 april 2014
Werken aan de infrastructuur in een centrum brengt veel complexiteit met zich mee. Je hebt daar onder andere te maken met bewoners, ondernemers, winkelend publiek en bevoorraders. Al die groepen hebben weer hun eigen wensen en eisen. Voor de uitvoerder is het daarom belangrijk eerst draagvlak te creëren onder alle betrokken groepen. Lees meer >

Roelofs volgen

Blijf op de hoogte! Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!Of volg ons op

Agenda   |   Bekijk volledige agenda  >

SculpturePark, Prins Bernhardhoeve Zuidlaren
donderdag 31 juli 2014  Lees meer >
Roadshow Roelofs ‘Integraal beheer en onderhoud van wegen’
dinsdag 2 september 2014  Lees meer >
Promotiedagen Noord-Nederland
dinsdag 4 november 2014  Lees meer >

Bijeenkomsten   |   Bekijk alle bijeenkomsten  >

Roadshow Roelofs ‘Integraal beheer en onderhoud van wegen’ Meld u aan
dinsdag 2 september 2014  Lees meer >