Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser combineert Roelofs advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.

Gebiedsontwikkeling

Wij ontwikkelen plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Dit doen we in opdracht, in eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking. De overheid streeft steeds meer naar meervoudig gebruik van de ruimte: het combineren van functies zien we dan ook als een belangrijke en uitdagende taak.  

Mobiliteit

De complexe verkeersproblematiek vraagt om slimme oplossingen. Onze specialisten in het kennisgebied mobiliteit ondersteunen met beleidsadvisering en ontsluitingsstudies tot en met ontwerp, inrichting en modellering.

Water, riolering en ecologie

Goede beheersing van de waterkwaliteit en kwantiteit vraagt om een heldere omgevingsvisie en integrale kennis van ontwerp en uitvoering. De deskundigheid van Roelofs strekt zich uit over het totale spectrum van riolering, oppervlaktewater en grondwater.

Energie en milieu

Schoon water en een schone bodem zijn basisvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving. Onze speicalisten op gebied van Energie en Milieu onderzoeken en analyseren de kwaliteit van bodem, grondwater en bouwstoffen en begeleiden vergunningsprocedures en saneringen.

Verhardingen en techniek

Roelofs adviseert, realiseert, onderzoekt en innoveert op het gebied van zowel gesloten als open verhardingen.

Beheer en onderhoud

Onze specialisten van Beheer en Onderhoud voeren onderzoeken, inspecties en metingen uit aan nieuwe en bestaande weg- en rioolconstucties, adviseren over (re)-constructies en onderhoud en stellen onder andere meerjarige beheersplannen op.

Grondstoffen

Roelofs is al jaren gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. We zijn betrokken bij de expoitatie van 10 zandwinlocaties: na de actieve winning worden deze optimaal ingepast in het landschap.

 

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser combineert Roelofs advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend. Lees meer >

Nieuws   |   Bekijk alle nieuwsberichten  >

Oud-stagiaire van Roelofs genomineerd voor ‘Mbo Uitblinkers’!
Geplaatst op 16 april 2014
Anne Nijhof, die in 2013 van maart tot en met december bij Roelofs stage heeft gelopen is genomineerd voor ‘Mbo Uitblinkers’, een verkiezing tussen de opvallendste… Lees meer >

Roelofs project behaalt hoogste niveau van de CO2-prestatieladder!
Geplaatst op 14 april 2014
Het project ‘Herinrichting Openbare ruimte Bijvank Noord’ te Enschede heeft niveau 5 van de CO2-prestatielader toegewezen gekregen! Daarmee is Roelofs één van de… Lees meer >

Projecten   |   Bekijk alle projecten  >

Roelofs is op diverse manieren betrokken bij zeer uiteenlopende projecten. Hieronder enkele voorbeelden.

Roelofs academy

Als kennispartner op het gebied van de (her)inrichting van de openbare ruimte gaan wij graag met opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en eindgebruikers in gesprek over de innovaties die binnen de verschillende kennisvelden in ontwikkeling zijn.

Ga naar Roelofs Academy

Roelofs dichtbij

Bekijk alles

Blog   |   Bekijk alle blogs  >

Optimaal omgevingsmanagement levert draagvlak op
Geplaatst op 2 april 2014
Werken aan de infrastructuur in een centrum brengt veel complexiteit met zich mee. Je hebt daar onder andere te maken met bewoners, ondernemers, winkelend publiek en bevoorraders. Al die groepen hebben weer hun eigen wensen en eisen. Voor de uitvoerder is het daarom belangrijk eerst draagvlak te creëren onder alle betrokken groepen. Lees meer >
Kansen op het gebied van verkeersveiligheid in Overijssel
Geplaatst op 13 maart 2014
Hoewel de landelijke slachtofferaantallen door de jaren heen dalen, vallen er in Overijssel nog steeds veel verkeersslachtoffers. Met de gemeenteraadsverkiezingen (2014) en de verkiezingen voor Provinciale Staten (2015) in het vooruitzicht is het zaak ‘verkeersveiligheid’ weer nadrukkelijk op de bestuurlijk en politieke agenda te krijgen, zodat het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk wordt beperkt. Op het gebied van verkeersveiligheid zien wij al een aantal kansen. Lees meer >

Roelofs volgen

Blijf op de hoogte! Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!Of volg ons op

Agenda   |   Bekijk volledige agenda  >

Roadshow “Integraal Beheer en Onderhoud van Wegen”
dinsdag 13 mei 2014  Lees meer >
Masterclass Design en Construct
donderdag 22 mei 2014  Lees meer >
Dag van de Bouw 2014
zaterdag 24 mei 2014  Lees meer >

Bijeenkomsten   |   Bekijk alle bijeenkomsten  >

Kennissessie Nieuwe Aanbestedingswet
 Lees meer >