0546 - 67 88 88

Blog

De wereld van de infrastructuur is continu in beweging. Onze specialisten vertellen regelmatig over de verschillende expertises binnen ons vakgebied of reageren op een actueel nieuwsthema. Zie onderstaande blog voor de actuele thema’s van dit moment.


Van hitte-eiland naar groeneiland
Geplaatst op 31 juli 2018
Nederland zucht onder hitte en droogte met volgens het KNMI een neerslagtekort van 272 millimeter. Het Nationaal Hitteplan was enige tijd van kracht en zelfs de grootste zonliefhebber kijkt uit naar een verfrissende regenbui. Hoewel deze zomer nu nog ‘uitzonderlijk heet’ is, zal dit de nieuwe standaard worden. Over een tiental jaar vinden we 2018 misschien zelfs een milde zomer. Gelukkig kunnen we daar vanuit de infra-branche nu al op anticiperen. Lees meer >

Onbewust bekwaam, de circulaire revolutie
Geplaatst op 25 september 2017
Iets leren gaat niet vanzelf. De psycholoog Maslow heeft hiervan een leer gemaakt en omschrijft vier fasen van bewustwording. Door deze fasen in je achterhoofd te houden begrijp je beter hoe je leert, en hoe het komt dat sommige dingen makkelijker gaan dan andere. De laatste fase van de leercurve is het bekwaam acteren zonder dat men hiervan bewust is, oftewel onbewust bekwaam. De vanzelfsprekendheid van deze fase is waar we naartoe werken op het gebied van circulariteit. Lees meer >

De 10 voordelen van een bouwteam: deel 1
Geplaatst op 07 september 2016
Vertrouwen als drijvende kracht achter ieder project, met een optimaal projectresultaat als hoogst gelegen doelstelling. Kan dat? Het antwoord is ja, als je als organisatie intensief wil samenwerken kan dat! Intensieve samenwerkingsvormen zoals de bouwteamconstructie zijn hiertoe de sleutel. Lees meer >

Vijf stappen voor het bepalen van een kruispunt
Geplaatst op 04 juli 2016
Je kent het wel: wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er helemaal geen verkeer aan komt. Voor veel mensen is niets frustrerender dan wachten en langzaam rijden in het verkeer. Dit is helaas wel vaak het geval bij kruispunten. Om de overlast te beperken is het belangrijk dat per situatie wordt bestudeerd bij welk kruispunttype het verkeer het snelst kan doorstromen, zonder dat de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloed. Daarom in deze blog vijf stappen voor het bepalen van het meest geschikte kruispunttype. Lees meer >

Vijf voordelen van burgerparticipatie in infraprojecten
Geplaatst op 04 februari 2016
Stel je voor dat je zelf de openbare ruimte in je straat kunt inrichten. Samen met de buurt een plan maken, waarbij de gemeente slechts ondersteunt. Voor de meeste mensen zal dit klinken als een situatie die niet snel werkelijkheid wordt. Toch is deze ultieme vorm van burgerparticipatie mogelijk. Sterker nog, op deze manier een project aanvliegen pakt geweldig uit. Als opdrachtnemende partij hebben wij dit al mogen ervaren. Lees meer >

Recyclen is niet altijd duurzamer
Geplaatst op 04 januari 2016
De tijd dat we iets zomaar weggooien lijkt voorgoed voorbij. De laatste jaren zijn er talloze technieken en processen bedacht om de circulaire economie en duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Toch is het belangrijk om niet blindelings op al deze oplossingen te vertrouwen en zelf kritisch te blijven. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de milieubelasting van zand- en grindwinning vergelijkbaar is met die van de productie van betongranulaat, terwijl altijd werd gedacht dat betongranulaat minder milieubelastend is. Lees meer >

Een nieuw riool binnen een dag: wat komt daar allemaal bij kijken?
Geplaatst op 09 november 2015
Een nieuw riool binnen een dag. Het kan, mits er sprake is van een zeer zorgvuldige voorbereiding. Een voorbeeld van zo’n project waarbij de werkzaamheden binnen 24 uur zijn afgerond is ‘De Hemmen’, waar Roelofs de voorbereidende werkzaamheden van heeft gedaan en de uitvoering is verzorgd door Flua leidingrenovatie. In deze blog geeft Peter Wonink, expertisemanager Water, Riolering en Ecologie inzicht in wat hier allemaal bij komt kijken. Lees meer >

Duurzaam asfalt, is de markt er wel klaar voor?
Geplaatst op 09 oktober 2015
Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap, gemeenten zijn verplicht om afval te scheiden en elektrische auto’s zijn al lang geen zeldzaamheid meer. Een duurzame wereld: iedereen is er direct of indirect mee bezig. Ook in de infrabranche lopen duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al jaren als een rode draad door alle ontwikkelingen. Een evolutie waar Roelofs volledig achter staat en waar wij ons continu in willen verbeteren door middel van innoverende producten en diensten. Toch is het soms nog lastig om de markt te overtuigen van een duurzaam product. Dit merken wij in de opkomst van het gebruik van gemodificeerde bitumen in asfalt. Lees meer >

Verantwoord wegbeheer met minder budget, hoe doe je dat?
Geplaatst op 24 september 2015
Nederland kruipt voorzichtig weer uit de recessie. De economie heeft echter een flinke knauw gekregen, wat ook in de infrasector goed merkbaar is. Vanzelfsprekend staan ook de budgetten voor wegbeheer en onderhoud nog steeds onder druk. Voor de wegbeheerder is het de uitdaging om, ondanks dat er minder geld voorhanden is, de wegen toch aan de gestelde eisen te laten voldoen. Lees meer >

Ruimte voor de fiets!
Geplaatst op 30 januari 2015
Steeds meer gemeenten lijken te spelen met gedachten over adaptief wegbeheer, maar hoe gaat dit nou eigenlijk in zijn werk? Bij adaptief wegbeheer wordt niet alleen gekeken naar de technische staat van een weg, maar ook naar de intensiteit van het weggebruik. Lees meer >

Intensievere samenwerking op basis van de aanbestedingswet 2013
Geplaatst op 25 augustus 2014
Anderhalf jaar nadat de nieuwe aanbestedingswet met proportionaliteitsgids zijn intrede heeft gedaan, lijkt de aanbestedingspraktijk hiermee een redelijke hervorming te hebben ondergaan. De nieuwe wetgeving heeft met name de infrabouw een duwtje in de rug gegeven op het gebied van innovatieve contracten, waarbij een verdergaande ontwikkeling van meer intensievere samenwerkingsvormen heeft plaatsgevonden. Daarnaast biedt de nieuwe aanbestedingswet meer ruimte voor modern opdrachtgeverschap. Lees meer >

Meer waarde aan ruimte: Zandwinning Rutbekerveld gaat vier functies vervullen
Geplaatst op 23 juni 2014
Zandwinning vof Rutbekerveld gaat compleet op de schop. Bij de aanleg van de nieuwe N18 ligt het zanddepotterrein en de ontsluiting van het zandwinbedrijf letterlijk in de weg. Het depot gaat daarom verplaatst worden waarbij de zandwinning met 10 hectare wordt uitgebreid. Uiteindelijk geven we met de vernieuwde zandwinning meer waarde aan ruimte doordat het maar liefst vier functies gaat vervullen. Dit alles op een duurzame wijze en met oog voor de omgeving. Lees meer >

Optimaal omgevingsmanagement levert draagvlak op
Geplaatst op 02 april 2014
Werken aan de infrastructuur in een centrum brengt veel complexiteit met zich mee. Je hebt daar onder andere te maken met bewoners, ondernemers, winkelend publiek en bevoorraders. Al die groepen hebben weer hun eigen wensen en eisen. Voor de uitvoerder is het daarom belangrijk eerst draagvlak te creëren onder alle betrokken groepen. Lees meer >

Kansen op het gebied van verkeersveiligheid in Overijssel
Geplaatst op 13 maart 2014
Hoewel de landelijke slachtofferaantallen door de jaren heen dalen, vallen er in Overijssel nog steeds veel verkeersslachtoffers. Met de gemeenteraadsverkiezingen (2014) en de verkiezingen voor Provinciale Staten (2015) in het vooruitzicht is het zaak ‘verkeersveiligheid’ weer nadrukkelijk op de bestuurlijk en politieke agenda te krijgen, zodat het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk wordt beperkt. Op het gebied van verkeersveiligheid zien wij al een aantal kansen. Lees meer >

Is uw wegennet al LZV-proof?
Geplaatst op 21 februari 2014
Door de hoge vervoerscapaciteit en daarmee de lagere vervoerskosten worden LZV voertuigen steeds vaker ingezet. De verwachting is dat deze trend wordt doorgezet en meer vervoerders de overstap gaan maken naar LZV voertuigen. Wegbeheerders zullen moeten anticiperen op deze ontwikkeling. Lees meer >

Extra kennis laat ondernemers succesvol participeren in infraprojecten
Geplaatst op 25 oktober 2013
In Nederland wordt, ondanks de crisis, nog volop gebouwd aan grote infraprojecten. De aanleg van een nieuwe snelweg of ombouw van een belangrijk kruispunt horen tot de orde van de dag. Werden vroeger deze infraprojecten gewoon aangelegd, tegenwoordig wordt iedereen hierin betrokken. Zo ook de ondernemers. Probleem is vaak dat ondernemers geen tijd en kennis hebben om te hierop te reageren. Dit wordt door de overheden vaak gezien als desinteresse en onbetrokkenheid. De beroemde uitspraak van: zodra de schop de grond in gaat, melden ze zich pas, is frequent aanwezig. Lees meer >

Duurzaam in de GWW een uitdaging?
Geplaatst op 23 augustus 2013
Is verduurzaming van onze samenleving en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) alleen iets waar we graag over praten of is het iets dat we ook echt willen doen? Als dat laatste het geval is, komt het er op aan dat we bereid zijn om stappen te nemen die daarvoor nodig zijn. Lees meer >

Besparen door risico gestuurd rioolbeheer
Geplaatst op 12 juli 2013
Toenemende bezuinigingen dwingen de hedendaagse rioolbeheerder steeds kritischer te kijken naar het onderhoudsbeleid van zijn stelsel en de afwegingen die daarbij gemaakt worden. Iedere beheerder streeft immers naar een zo goed mogelijk functionerend stelsel, maar om budgettaire redenen kan niet iedere gewenste maatregel uitgevoerd worden. Software die de beheerder ondersteunt in het analyseren van de toestand van een stelsel en het bepalen van de prioriteiten in het onderhoudsbeleid kan van grote waarde zijn voor efficiënt en doelmatig rioolbeheer. Lees meer >

Met de nieuwe Aanbestedingswet de politiek buiten spel of juist niet?
Geplaatst op 15 maart 2013
Op 1 april 2013 treedt de nieuwe aanbestedingswet¹ in werking. Dit betekent, dat werken en diensten van (semi) overheden, welke na 1 april 2013 worden gepubliceerd, aanbesteed dienen te worden conform deze wet. Doel van deze wet is om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Belangrijk kenmerk daarbij is dat de wet gericht is op het aanbesteden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Lees meer >

Social Return On Investment of moderne slavernij!
Geplaatst op 01 maart 2013
Nederland heeft een berucht verleden als het om slavernij gaat. Misschien ligt in dit verleden de oorsprong van het feit dat wij zo goed zijn in het bedenken van allerlei ingewikkelde constructies om goedkope arbeidskrachten te werven, voor de inzet van werkzaamheden waar de doorsnee Nederlander niet zo snel voor zal kiezen. Vandaag is dit nog steeds een hot item in de arbeidsmarkt. Door de minder presterende economie en de decentralisatie heeft de verantwoordelijkheid voor burgers die Lees meer >

De details van beheer en onderhoud van rioleringssystemen
Geplaatst op 25 januari 2013
Het zijn de kleine dingen die het doen....... Centraal hierin staan de keuzes die worden gemaakt bij renovatie of vervanging van rioleringssystemen. Waar, hoe en door wie worden bepaalde keuzes gemaakt? De drie marktpartijen waaronder Roelofs zijn eensgezind over hun rol voor opdrachtgevers Lees meer >

Bewust Rioleringsbeheer, repareren of toch maar renoveren?
Geplaatst op 23 januari 2013
In de afgelopen decennia is veel nieuwe riolering aangelegd. Mede als gevolg hiervan is beheer lang een “ondergeschoven kindje” geweest. Ondertussen is onderkend dat onderhoud en beheer van zeer groot belang zijn. Als je 10 jaar geen onderhoud uitvoert aan het schilderen van je huis gaat de verfookbarsten vertonen. Zo is het ook met onze riolering. Lees meer >

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer