0546 - 67 88 88

Bewust Rioleringsbeheer, repareren of toch maar renoveren?

Geplaatst op 23 januari 2013

In de afgelopen decennia is veel nieuwe riolering aangelegd. Mede als gevolg hiervan is beheer lang een “ondergeschoven kindje” geweest. Ondertussen is onderkend dat onderhoud en beheer van zeer groot belang zijn. Als je 10 jaar geen onderhoud uitvoert aan het schilderen van je huis gaat de verf ook barsten vertonen. Zo is het ook met onze riolering. Onderhoud is van groot belang voor het goed laten functioneren van de riolering. Doordat bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, zeker in deze economisch mindere tijden, dient geld niet onnodig te worden uitgegeven en is het dus zaak om, vooral in het beheer slim en bewust met de beschikbare budgetten om te gaan, omdat het geld maar één keer kan worden uitgegeven.

In dit artikel bepleiten de schrijvers een zorgvuldige afweging tussen renoveren en repareren. Een afweging die grote kennis vereist van alle denkbare soorten renovatie en reparatietechnieken echter ook nadrukkelijk een lange termijn visie vraagt op de ontwikkeling van het schadeverloop in riolen. Het bepalen van de restlevensduur curve speelt daarbij een grote rol.

Onderhoud en beheer
Onderhoud aan de riolen is bedoeld om toekomstig disfunctioneren te voorkomen (planmatig = proactief) of om storingen of klachten te verhelpen (ad-hoc = re-actief). Wetende dat de meeste gemeenten planmatig onderhoud plegen aan hun stelsel valt er op gebied van onderhoud niet zo heel veel te verdienen. Het grootste deel van het onderhoudsbudget gaat op aan reiniging van het stelsel.
Jaarlijks wordt circa 10 % van de stelsels gereinigd en geïnspecteerd. Op gebied van beheer valt meer winst te halen. Jaarlijks wordt circa 10 % van het stelsel geïnspecteerd. Dit leidt elk jaar opnieuw tot inzicht in de hoeveelheden en de omvang van de
schades. Herstel van alle schades zou een kostbare zaak worden en is bovendien vaak onnodig. Daarom is het van belang om waarnemingen te prioriteren. We stellen voor onderscheid te maken in
hoge, midden en lage prioriteit schades.

  • Schadebeelden die de stabiliteit en het functioneren van de riolen beïnvloeden krijgen een hoge prioriteit. Denk hierbij aan scheurvorming, deformatie, aantasting, infiltratie en het binnendringen van grond.
  • Schadebeelden die het functioneren en de stabiliteit niet direct beïnvloeden krijgen de middenprioriteit zoals een doorstekende inlaat of bezonken afzettingen.
  • De schadebeelden waarbij een hoekverdraaiing of een radiale verplaatsing zijn waargenomen komen bijvoorbeeld in de lage prioriteit.

Schadebeelden uit de hoge prioriteit dienen zo snel mogelijk aangepakt te worden, terwijl schadebeelden uit de middencategorie meestal worden gerepareerd in samenhang met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld het herstraten van een wegvak. Schadebeelden uit de lage categorie worden gezien als waarschuwingen en zullen over het algemeen niet direct leiden tot maatregelen.

ing. M.H. (Martin) Bos
ontwerper

Reacties

Oleg schreef op 14 februari 2013 om 01:06

Alhoewel de klus nog niet helemaal geklaard is, wil ik toch wel vast even melden, dat Peter een vakman is, zeer geduldig, zeer precies en tot perfectie gedreven.Werkt met plezier en houd van doorwerken. Je moet hem toch wel even roepen als er drinken staat anders blijft hij doorgaan.Echt een aanrader en zeker een aanbeveling.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer