0546 - 67 88 88

Duurzaam in de GWW een uitdaging?

Geplaatst op 23 augustus 2013

Is verduurzaming van onze samenleving en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) alleen iets waar we graag over praten of is het iets dat we ook echt willen doen? Als dat laatste het geval is, komt het er op aan dat we bereid zijn om stappen te nemen die daarvoor nodig zijn.

Draagvlak en enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden voor ambitieus duurzaam inkopen. Wijzen op het belang van strategisch inzetten op inkoopfunctie om daarmee de duurzaamheiddoelstellingen na te streven is essentieel. De ministeries hadden de doelstelling 100% Duurzaam Inkopen per 1 januari 2010. Provincies en Waterschappen in 2010 50% en gemeenten 75% in 2010 en 100% in 2015. En wie stelt hier vragen of alle ambitieuze Duurzaam Inkopen doelstellingen zijn gehaald?

De GWW sector (Grond- Weg- en Waterbouw) is zeer geschikt om op het gebied van duurzaamheid, CO2 en SROI veel winst te behalen. Inzetten op gebruik van duurzame materialen, CO2-reductie eigen bedrijfsvoering, CO2-reductie in projecten, voorkomen van overlast voor de omgeving, samenwerking met onderwijsinstellingen kan een directe meerwaarde opleveren. Veel meer opdrachtgevers zouden eigenlijk warm moeten lopen voor bijvoorbeeld het gebruik van EMVI criteria met aandacht voor MVO.

Handvatten voor professioneel duurzaam inkopen worden al geruime tijd aangeboden via, onder andere, de website van PIANOo Expertisecentrum aanbesteden (www.pianoo.nl). Verder staat op www.duurzaamgww.nl voor Duurzaam Grond, Weg- en Waterbouw (GWW) een stappenplan voor de inkoper met hulpmiddelen (ambitieweb waarmee duurzaamheidambities te bepalen en bewaken zijn, voorbeelden van functionele specificaties) en instrumenten (DuboCalc en CO2-pretatieladder).

Een belemmerende factor voor verdere verduurzaming is de scheiding tussen investering- en exploitatiebudgetten. De belemmering wordt vooral ervaren bij traditionele aanbestedingen met gunning op laagste prijs. Hierbij wordt afgezien van hogere investeringskosten voor duurzame oplossingen die in de onderhoud- of exploitatiefase kunnen worden terugverdiend als gevolg van energiebesparing, langere levensduur of lagere onderhoudskosten. In innovatieve samenwerkingsvormen kunnen duurzaamheidaspecten en milieukosten in de totale levenscyclus in beschouwing worden genomen.

Geen ambities meer?: “Een andere weg inslaan in het denken over de natuur” is het motto van de staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Verwoord, namens het ministerie, op de natuurtop op 22 juni 2013 in Herwijnen. Een route waarin veel perspectief zit als alle neuzen dezelfde kant op staan en ambities omgezet worden in daden. De innovatieve samenwerkingsvormen zijn zeer geschikt om ambities om te zetten in daden.
Koplopers bij het bedrijfsleven zullen meer kansen krijgen bij de nieuwe aanpak van duurzaam inkopen en MVO. Het gaat immers niet meer om alleen het toepassen van minimale duurzaamheideisen maar om het op zoek gaan naar zo duurzaam mogelijke oplossingen.

Op het gebied van MVO en Duurzaamheid komen koplopers al jaren bijeen tijdens de netwerkbijeenkomsten van MVO Nederland. Bedrijven met MVO-ambities ontmoeten elkaar, delen kennis en inspireren elkaar. Ook werken ze samen aan MVO-innovaties in diverse bedrijfsprocessen en aan nieuwe businesskansen.

De ervaringen met samenwerkingsvormen met Duurzaamheid en MVO meetbaar in EMVI criteria zijn er. Wat ons betreft mogen overheden en bedrijven samen hun kennis meer delen en ambities hoger gesteld worden. Durft u de vragen te stellen en durft u de uitdaging aan? Neem dan contact op!

ing. G. (Gerard) Hoiting
directeur Roelofs Beheer B.V.

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer