0546 - 67 88 88

Extra kennis laat ondernemers succesvol participeren in infraprojecten

Geplaatst op 25 oktober 2013
Informatiezuil Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, fotografie: Anette Jonkhoff

In Nederland wordt, ondanks de crisis, nog  volop gebouwd aan grote infraprojecten. De aanleg van een nieuwe snelweg of ombouw van een belangrijk kruispunt horen tot de orde van de dag. Werden vroeger deze infraprojecten gewoon aangelegd, tegenwoordig wordt iedereen hierin betrokken. Zo ook de ondernemers. Probleem is vaak dat ondernemers geen tijd en kennis hebben om te hierop te reageren. Dit wordt door de overheden vaak gezien als desinteresse en onbetrokkenheid. De beroemde uitspraak van: zodra de schop de grond in gaat, melden ze zich pas, is frequent aanwezig.

Voor vrijwel alle infraprojecten volgt een participatieproces met inspraakmogelijkheid. Hoe groter het infraproject des te complexer het participatieproces. Met name bij infraprojecten, die door middel van projectbureaus door meerdere overheden worden vertegenwoordigd, weten ondernemers vaak niet hoe te reageren en bij wie. Vaak wordt de lokale gemeente benaderd, aangezien deze in het verleden ook als inspraakorgaan fungeerde.

Aanspraakpartner
Veel ondernemers zijn gevestigd op bedrijventerreinen/kantorenparken waar een vertegenwoordiging aanwezig is in de vorm van bedrijvenvereniging of platform. De overheden spreken regelmatig deze verenigingen zelf aan. Bij wie moeten ze anders zijn en het is vaak moeilijk om alle bedrijven/kantoren gelijktijdig te benaderen. Het hebben van een bedrijvenvereniging brengt zeker soelaas, immers de belangen worden gebundeld en overheden hebben een aanspraakpartner voor hun infraproject. Overheden organiseren veel informatiebijeenkomsten en zijn bereid separate toelichting te geven aan ondernemers als zij hierom vragen. Deze ontwikkeling mag positief worden genoemd, echter hoe dienen ondernemers met hun bedrijvenverenigingen hiermee om te gaan. Hoe groter het infraproject, des te intensiever het participatieproces is.

Participatie bedrijvenverenigingen
Veel bedrijvenverenigingen willen wel meedoen aan het participatieproces, echter ontbreekt het hun aan de middelen en kennis. Het eerste wordt vaak gefinancierd uit de ledencontributie. In deze tijd van crisis neemt het ledental eerder af dan toe. Het tweede is een groter probleem, aangezien de kennis over verkeersstromen, doorstroming en verkeersmodellen vaak ontbreekt. Ondernemers weten vaak niet waarop ze moeten toetsen en op welke wijze ze inhoudelijk invloed kunnen uitoefenen op het proces. Veel bedrijvenverenigingen gaan dan ook snel akkoord door vroegtijdig in te stemmen en/of helemaal niet te reageren. Probleem is dat de overheden vaak op een ander abstractieniveau werken dan de ondernemers zelf. ’Zijn overheden bezig met het prognosticeren van toekomstige verkeersstromen’, ‘zijn ondernemers bezig met vragen als: hoe kom ik straks bij mijn bedrijf en ben ik bereikbaar tijdens de bouw?’. De meerwaarde om te participeren in het voorproces wordt dan niet altijd gezien, terwijl hier de meeste invloed en daarmee participatie te bereiken is dan verderop in het proces. Het zou niet voor het eerst zijn dat overheden dit gebruiken als strategisch middel.

Ondernemers hebben recht op een volwaardige participatie bij infraprojecten. Er zijn overheden die werken met ondernemersfondsen. Dit zijn gelden waarover de bedrijvenvereniging zelf de beschikking krijgen over middelen en zeggenschap. In die hoedanigheid ontstaat de mogelijkheid kennis in te huren. Deze kennis kan bestaan uit expertise zoals verkeer en logistiek. Met deze kennis kunnen de ondernemers doelgericht en efficiënt deelnemen aan het participatieproces. De ondernemers kunnen hun eisen en wensen aangeven, waarbij de expertise wordt; de belangen te vertalen in concrete verkeerskundige en/of logistieke uitgangspunten. De overheden hebben eveneens baat bij deze kennis, immers de interactie tussen de bedrijvenverenigingen en ondernemers wordt een stuk gemakkelijker. Ze spreken dezelfde taal en begrijpen elkaars belangen beter. In eerste instantie reageren overheden sceptisch op deze ontwikkeling, omdat vaak het beeld aanwezig is dat bedrijvenverenigingen tegen voorstellen van de ondernemers zijn. Dit is in de praktijk nauwelijks het geval. Het gaat daarbij meer om uitwisseling van informatie en belangenbehartiging op het kennisniveau van de ondernemers. De expertise kan tevens worden ingezet om de leden van de vereniging te infomeren over mogelijke consequenties en processen. Er ontstaat een win-winsituatie.

Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost
Als senior adviseur verkeer en vervoer ben ik 2,5 jaar actief als adviseur voor Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost in Groningen. Deze vereniging telt ongeveer 350 leden, bestaande uit 7000 arbeidsplaatsen. Samen met de infracommissie nemen we intensief deel aan alle informatiebijeenkomsten en platforms. Dit heeft al succes opgeleverd, doordat aan de overheden gericht vragen zijn gesteld over verkeer en logistiek. Dit heeft weer geleid tot aanpassingen in de infrastructuur van de Zuidelijke Ringweg Groningen. De overheden daarentegen hebben nu een aanspraakpunt richting de bedrijven. De informatie komt nu beter en sneller aan bij de ondernemers. Deze constructie wordt nu al genoemd als voorbeeld voor andere infraprojecten.
 

ing. C.T. (Tim) Adema
hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer