0546 - 67 88 88

Gebiedsontwikkeling als sleutel tot de gasloze woning

Geplaatst op 21 juni 2018

Met de energietransitie en de gestelde overheidsdoelen rond gasloos bouwen en wonen, staan de Bouw en Infra de komende jaren voor grote uitdagingen. Vanaf 1 juli moeten nieuwe woningen in principe gasloos gebouwd worden. Daarnaast zijn er plannen om bestaande woningen en bedrijven zo snel mogelijk ‘van het aardgas af te krijgen’.

Zijn we als sector in staat om deze ambitie te verbinden met andere ruimtelijke ontwikkelingen? En krijgen participatie en innovatie echt de ruimte? Gebiedsontwikkeling heeft hierin volgens mij een sleutelrol.

Groter geheel
De ambitie om gasloos te bouwen en wonen staat niet los van de vele andere ruimtelijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de grote woningbouwopgave van 75.000 woningen per jaar, hevige regenval en extreme hitte in de openbare ruimte, de integratie van de elektrische fiets en auto, circulair bouwen en de vitaliteit van het landelijk gebied. Door deze ontwikkelingen met elkaar te verbinden, draagvlak te creëren en geldstromen inzichtelijk te maken, komt de haalbaarheid van elk van deze ontwikkelingen een stuk dichterbij. De gasloze woning staat zodoende niet op zich, maar is onderdeel van een groter geheel.

Participatie
In een gebiedsontwikkeling staat de eindgebruiker centraal. Voor de realisatie is het van belang te weten welke wensen en behoeften deze heeft.  Door de eindgebruiker zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen ontstaat betrokkenheid, draagvlak en ook verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Participatie is onlosmakelijk aan gebiedsontwikkeling verbonden. Voor de overgang naar gasloze woningen zijn gevoelde meerwaarde, inzicht in mogelijkheden en financiële haalbaarheid voor de bewoner belangrijke overwegingen.

Innovatie
Naast de eindgebruiker hebben vele andere belanghebbenden een mening over het gebied, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, financiers, natuurverenigingen en eigenaren. Door alle belangen op tafel te leggen, kan met elkaar samengewerkt worden aan het beoogde resultaat. Tevens kan men op zoek naar een optimale balans tussen omgevingskwaliteit, maatschappelijk draagvlak en financieel-economische haalbaarheid. Het bijeenbrengen van alle aspecten vanaf de beginfase, benut de deskundigheid en creativiteit van alle partijen. Dit leidt tot verrassende, innovatieve ideeën en oplossingen. De gasloze woning is hierdoor geen vooraf bedacht standaard product, maar gedragen maatwerk dat optimaal gebruik maakt van de lokale ideeën, omstandigheden en mogelijkheden.

Integraal en samenwerken
Concluderend geeft gebiedsontwikkeling concrete invulling aan termen als ‘integraal’ en ‘samenwerken’.  Door verbindingen te leggen met andere ontwikkelingen en samen te werken met alle belanghebbenden ontstaat werkelijke ‘meer waarde aan ruimte’ en maken we concrete stappen richting een hogere doelstelling, zoals die van Roelofs: klimaatneutraal in 2030.


Gebiedsontwikkeling: wonen, werken en recreëren op Eeserwold bij Steenwijk

P. (Paul) van Bruggen
hoofd kenniscluster Gebiedsontwikkeling

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer