0546 - 67 88 88

Intensievere samenwerking op basis van de aanbestedingswet 2013

Geplaatst op 25 augustus 2014

Anderhalf jaar nadat de nieuwe aanbestedingswet met proportionaliteitsgids zijn intrede heeft gedaan, lijkt de aanbestedingspraktijk hiermee een redelijke hervorming te hebben ondergaan. De nieuwe wetgeving heeft met name de infrabouw een duwtje in de rug gegeven op het gebied van innovatieve contracten, waarbij een verdergaande ontwikkeling van meer intensievere samenwerkingsvormen heeft plaatsgevonden. Daarnaast biedt de nieuwe aanbestedingswet meer ruimte voor modern opdrachtgeverschap. 

Modern opdrachtgeverschap
Het nieuwe pakket aan regels biedt veel voordelen voor het moderne opdrachtgeverschap. De opdrachtgever kan nu per situatie eenvoudig onderscheid maken en de beste aanbestedingsstrategieën bepalen. Dit zorgt voor meer beleidsvrijheid en mogelijkheden voor het gericht uitkiezen van de meest passende contractvorm; de samenwerkingsvorm welke het beste aansluit op het veranderende overheidsbeleid. Dit overheidsbeleid is gericht op de volgende zwaartepunten:

  • Meer toegevoegde waarde voor de omgeving in zijn totaliteit
  • Meer waardering op duurzaamheid
  • Waardering voor regionale werkgelegenheid, zoals arbeidsparticipatie
  • Maximalisering van project- en procesinnovatie

Bouwteam, Best Value en Prestatiecontracten
De nieuwe wetgeving heeft een ontwikkeling van intensievere samenwerkingsvormen met zich meegebracht. Een modern samenwerkingsverband is integraal, horizontaal en op basis van een partnership tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, gespecialiseerde onderaannemers en leveranciers. Samen dienen zij door het gebruik van expertise en transparantie de risico’s zoveel mogelijk te verminderen, waarbij transacties en nieuwe besluitvorming geminimaliseerd wordt. De korte communicatielijn resulteert in veel flexibiliteit, keuzevrijheid en zekerheid voor de opdrachtgever. De meeste waarde wordt echter aan de uiteindelijke kostenbesparing toegekend. Voorbeelden van intensieve samenwerkingsvormen zijn het Bouwteam, prestatiecontracten en Best Value.

Vooruitstrevend opdrachtnemerschap
Tegenover modern opdrachtgeverschap staat vooruitstrevend opdrachtnemerschap. Het is nu zaak om klant- en projectgericht in plaats van besteksgericht bij te dragen aan de totstandkoming van projecten. Een belangrijk criterium hierbij is het combinatie effect; een combinatievoordeel met het 2 + 2 = 5 effect. De basisgedachte is dat door het integreren van kennis en verantwoordelijkheden met betrekking tot engineering, realisatie en onderhoud de processen geoptimaliseerd worden. Van de opdrachtnemer wordt daarbij een proactieve attitude en werkwijze verwacht. Dit door risicodragend te participeren, zowel in financiële als in ontwerptechnische zin.

Als opdrachtnemende partij heeft Roelofs reeds een jarenlange ervaring met intensievere samenwerkingsvormen en heeft inmiddels een reeks aan mooie referentie projecten in haar etalage staan. Op basis van een relatief smalle organisatie beschikt Roelofs over zeer brede kennis op het gebied van infra, opgedeeld in zeven expertises. Hiermee zijn wij in staat om via een minimaal aantal vaste aanspreekpunten onze opdrachtgevers in volle breedte te ontzorgen.

ing. M. (Michiel) van der Horst
hoofd Bedrijfsbureau

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer