0546 - 67 88 88

Is uw wegennet al LZV-proof?

Geplaatst op 21 februari 2014
Voorbeeld LZV voertuig

Sinds eind 2012 worden de zogenaamde LZV voertuigen (langere en zwaardere voertuigcombinaties) toegelaten op het Nederlandse weggennet en inmiddels zijn ze al een bekend verschijnsel op de Nederlandse wegen. De belangrijkste reden om LZV voertuigen in te zetten is het grote laadvermogen van 60 ton ten opzichte van de 40 ton die met een reguliere 18m combinatie mag worden vervoerd. Dit levert een grote besparing op in de transportkosten maar ook wordt de CO2 uitstoot gereduceerd. Het inzetten van LZV voertuigen kan worden gezien als een vorm van duurzame mobiliteit.

Ontheffing om te mogen voervoeren
Om met een LZV voertuig over de openbare weg te mogen vervoeren moet een speciale ontheffing worden aangevraagd. Het verstrekken van de basisontheffing valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Wegverkeer (RWD). Met deze basisontheffing mag de vervoerder gebruik maken van de wegen die door de RDW zijn aangewezen. Dit zijn hoofdzakelijk provinciale wegen en auto(snel)wegen. Wanneer de vervoerder gebruik wil maken van een niet aangewezen weg dan dient een aanvullende ontheffing te worden aangevraagd bij de RDW. De RDW bepaalt in samenspraak met de wegbeheerder of een vergunning wordt verleend. De wegbeheerder gaat beoordelen of het weggennet geschikt is voor LZV voertuigen. Belangrijke beoordelingsaspecten zijn de de toegankelijkheid op wegvak- en kruispuntniveau en de verkeersveiligheid.

LZV voertuigen hebben de toekomst
Door de hoge vervoerscapaciteit en daarmee de lagere vervoerskosten worden LZV voertuigen steeds vaker ingezet. De verwachting is dat deze trend wordt doorgezet en meer vervoerders de overstap gaan maken naar LZV voertuigen. Wegbeheerders zullen moeten anticiperen op deze ontwikkeling. Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Is het huidige weggennetwerk geschikt voor LZV voertuigen? Hier valt met name te denken aan de toegankelijkheid op wegvak- en kruispuntniveau;
  • Wat zijn wenselijke (hoofd)routes voor het vrachtverkeer? Daarbij spelen verkeersveiligheid, geluidsoverlast en luchtkwaliteit een belangrijke rol;
  • Wie maken er gebruik van LZV voertuigen, nu en in de toekomst?
  • Hoe zorg ik ervoor dat bijvoorbeeld supermarkten in woonwijken bereikbaar zijn voor LZV voertuigen? Moeten wegen en kruispunten worden aangepast of zijn overslagterminals op strategische locaties een beter optie?

Is uw wegennet klaar voor de toekomst?
Genoeg stof tot nadenken dus. Niet alleen voor u, maar ook voor Roelofs.
Onze specialisten op het gebied van mobiliteit hebben inmiddels een brede kennis opgedaan op het gebied van beleid, ontwerp en inrichting van een LZV toegankelijk netwerk. Zo kunnen zij u hierin optimaal adviseren!

ing. C.T. (Tim) Adema
hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer