0546 - 67 88 88

Meer waarde aan ruimte: Zandwinning Rutbekerveld gaat vier functies vervullen

Geplaatst op 23 juni 2014

Zandwinning vof Rutbekerveld gaat compleet op de schop. Bij de aanleg van de nieuwe N18 ligt het zanddepotterrein en de ontsluiting van het zandwinbedrijf letterlijk in de weg. Het depot gaat daarom verplaatst worden waarbij de zandwinning met 10 hectare wordt uitgebreid. Uiteindelijk geven we met de vernieuwde zandwinning meer waarde aan ruimte doordat het maar liefst vier functies gaat vervullen. Dit alles op een duurzame wijze en met oog voor de omgeving.

Roelofs vormt samen met Langezaal uit Haaksbergen Vof Rutbekerveld, eigenaar van de zandwinning het Rutbekerveld in Enschede. In de huidige situatie is er vanaf de Provinciale Weg een rechtstreekse oprijlaan tot het depot van de zandwinning. Met de komst van de nieuwe N18 vervalt die toegang. Vof Rutbekerveld heeft in samenspraak met verschillende instanties, organisaties en partijen een plan opgesteld ten behoeve van de verplaatsing van het depot en uitbreiding van de zandwinning.

De vernieuwde zandwinplas krijgt vier functies:

  • Zandwinning
  • Natuurontwikkeling
  • Extensieve recreatie
  • Landschapsbouw

Zandwinning
De voornaamste functie van de zandwinplas is en blijft het winnen van zand. Om het depot te kunnen verhuizen, moest de naast de zandwinning liggende boerderij met bijbehorende grond worden gekocht. Het vernieuwde gebied wordt met netto 16 hectare uitgebreid. De zandwinning kan hier straks weer jaren mee vooruit.

Natuurontwikkeling
Een gedeelte van de huidige plas gaat natuur worden. Dit gaat gerealiseerd worden door middel van verondiepen, door het nuttig toepassen van grond en baggerspecie. Het wordt de eerste keer dat dit verondiepen uitgevoerd gaat worden gelijktijdig met de activiteiten van de zandwinning. Deze natuurontwikkeling is in snelheid afhankelijk van de hoeveelheid grond die in de markt vrijkomt. Met de huidige economie gaat dit minder snel. Er wordt immers minder gebouwd en aangelegd, waardoor er minder grond en baggerspecie vrijkomt.

Om de gewenste biodiversiteit te krijgen, wordt de plas zo open mogelijk. Dit zorgt bijvoorbeeld voor meerdere vogelsoorten. Door het ‘plasdras’ gedeelte te vergroten komt er een grote verscheidenheid aan plant- en vissoorten, waarmee een positieve impuls wordt gegeven aan de flora & fauna ontwikkeling.

Extensieve recreatie
Wandelaars en fietsers kunnen hun hart ophalen bij de vernieuwde zandwinplas. Er komt een kleinschalig toeristisch paviljoen en een beheerderswoning voor toezicht, om zo het gebruik van de plas voor extensieve vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen te stimuleren en te reguleren. De belevingswaarde van de zandwinplas wordt door z’n nieuwe inrichting aanzienlijk versterkt.

Landschapsbouw
De Vof heeft een plan laten opstellen door Landschap Overijssel voor de uitbreiding en inrichting van de plas. Bij de huidige plas komen er regelmatig mensen om bijvoorbeeld te duiken of om bij en in het water te verblijven. Dit resulteert in veel afval dat niet wordt opgeruimd en overlast voor de omwonenden. De inrichting van de nieuwe plas moet voorkomen dat mensen zomaar bij het water kunnen. Er moet rust komen!

Er komt een geluidswal om het nieuwe zandepot zodat de omwonenden geen last hebben van lawaai en verstuiving. Vof Rutbekerveld is persoonlijk met de omwonenden om de tafel gaan zitten om over de inrichting van de geluidswal te overleggen. Samen hebben zij besloten dat deze ‘wal’ een groenzone gaat worden met gras en beplanting. 

Een zandwinning raakt ooit uitgeput en kan niet altijd blijven bestaan. Na beëindiging van de zandwinning wordt het depotterrein opgeruimd en worden er 3 landgoedwoningen gebouwd. Het geheel wordt dan in samenhang en planmatig beheerd en onderhouden.

Omgevingsmanagement
Met een uitgebreid plan als dit krijg je met enorm veel partijen, instanties en papierwerk te maken. Zo moest het bestemmingsplan gewijzigd worden en er moest een milieuvergunning, ontgrondingsvergunning, MER vergunning en een vergunning voor verondiepen worden aangevraagd. De Vof heeft veel overleg moeten voeren met onder andere het Rijk, de Provincie, de gemeente Enschede, het Waterschap Vechtstromen, Dorpsraad Boekelo, milieu-instanties waaronder milieuvereniging Enschede, omwonenden en de nabijgelegen camping ‘Buytenplaets Boekelo’. Om onder al deze partijen draagvlak te creëren heeft Vof Rutbekerveld veel geïnvesteerd in omgevingsmanagement. In november 2012 is er een inloopavond georganiseerd, als mogelijkheid voor een eerste kennismaking met het nieuwe plan. Tijdens deze avond heeft de Vof het hele plan laten zien en uitgelegd hoe dit gerealiseerd gaat worden. Er zijn maar liefst 250 mensen bij deze inloopavond geweest. Door veel informatie te geven en afspraken na te komen kweek je als bedrijf vertrouwen, iets waar Roelofs veel waarde aan hecht. En dit alles natuurlijk in nauw overleg met de gemeente.

In de zomer van 2014 wordt de uitvoering gestart door te beginnen met het verondiepen. Over zo’n 10 jaar hopen wij samen met Langezaal een duurzame zandwinning te hebben gecreëerd waar het prettig vertoeven is voor mens en dier!

G.J. (Gerard) Schenkel
manager Planontwikkeling

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer