0546 - 67 88 88

Met de nieuwe Aanbestedingswet de politiek buiten spel of juist niet?

Geplaatst op 15 maart 2013

Op 1 april 2013 treedt de nieuwe aanbestedingswet¹ in werking. Dit betekent, dat werken en diensten van (semi) overheden, welke na 1 april 2013 worden gepubliceerd, aanbesteed dienen te worden conform deze wet. Doel van deze wet is om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Belangrijk kenmerk daarbij is dat de wet gericht is op het aanbesteden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Daarbij moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de MKB-bedrijven².

In de huidige economische omstandigheden lijkt de aanbestedingswet met de EMVI scores wel erg tegenstrijdig. Dat geldt misschien wel voor de investeringskosten, maar door de meerwaarde zullen de uiteindelijke maatschappelijke kosten lager zijn. Het is een foute conclusie om te stellen dat kwaliteit zal leiden tot luxe. Kwaliteit zal zich terugverdienen in de uitvoeringsfase door o.a. beperking overlast en economische schade voor de omgeving en in de gehele gebruiksfase door lage onderhoudskosten en de tevredenheid van de omgeving. Vanuit het oogpunt van Asset Management en daaraan gekoppeld de Total Cost of Ownership kan ook meerwaarde in financiële zin naar voren worden gehaald.

Nieuwe samenwerking
De aanbestedingswet zal leiden tot een nieuwe ontmoeting tussen overheden en het bedrijfsleven. De aanbestedende dienst (overheid) zal zich verdiepen in de markt. Door een marktanalyse en goede motivatie wordt duidelijk aangegeven waarom een project op die wijze wordt aanbesteed. De markt (bedrijfsleven) moet laten zien hoe zij de maatschappelijke meerwaarde vorm geeft. Deze ontmoeting kan leiden tot een nieuwe en zeker boeiende dynamiek in de civiele sector, waarbij kennis in velerlei disciplines een pré is.

Kansen voor integrale kwaliteit
Met deze aanbestedingswet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers weer volledig gaan voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit zonder dat het financieel onmogelijk wordt gemaakt door de gunningscriteria “laagste prijs”. De opdrachtgever, die vroeger eerder dacht aan de financiële consequenties voor zijn portefeuille en minder aan de kwalitatieve consequenties, moet omschakelen. Met de nieuwe aanbestedingswet moet hij nu vooraf keuzes motiveren maar kan daarmee voor- en achteraf ook beter uitleggen wat de meerwaarde is. Ondanks dat het lastig lijkt om dit objectief te beoordelen, zijn er duidelijke handvatten om het aan de eindgebruiker en financier uit te leggen. Zonder meer kun je stellen dat met de nieuwe wet de politiek over een langere termijn zijn stempel kan drukken op de integrale kwaliteit van de openbare ruimte.

De laatste 2 jaar onderhouden wij met diverse opdrachtgevers een open dialoog over de invulling van kwaliteitsscores, zoals onder andere SROI, planning, communicatie, innovatie in een aanbestedingsprocedure. Dit geeft aan weerszijde van de markt inzicht van een ieders problematiek, maar de oplossingen die mogelijk zijn. Geïnteresseerd? Neem contact op!

¹ Publicaties en route Aanbestedingswet:
http://www.pianoo.nl/metrokaart-nieuwe-aanbestedingsregelgeving

² Kentallen MKB-bedrijf:

Categorie onderneming werknemers    jaaromzet    Of balans totaal  
Middelgroot < 250 ≤ € 50 mln. ≤ € 43 mln.
Klein < 50 ≤ € 10 mln. ≤ € 10 mln.
Micro <10 ≤ € 2 mln. ≤ € 2 mln.

* Roelofs valt in de categorie Middelgroot

Bron: Europese Commissie; http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_nl.htm.

ing. A.W. (Bert) Vowinkel
ontwerpleider

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer