0546 - 67 88 88

Optimaal omgevingsmanagement levert draagvlak op

Geplaatst op 02 april 2014

Werken aan de infrastructuur in een centrum brengt veel complexiteit met zich mee. Je hebt daar onder andere te maken met bewoners, ondernemers, winkelend publiek en bevoorraders. Al die groepen hebben weer hun eigen wensen en eisen. Voor de uitvoerder is het daarom belangrijk eerst draagvlak onder alle betrokken groepen te creëren.

Bij werkzaamheden in het centrum ontstaat er een intensieve samenwerking tussen gemeente, bewoners, winkeliers en aannemer(s). Al die partijen hebben er baat bij dat alles zo goed mogelijk geregeld is en dat er met iedereen rekening wordt gehouden. Het is dus van groot belang dat het omgevingsmanagement op alle vlakken zo goed mogelijk geregeld is. Investeren in draagvlak aan de voorkant van een project betaalt zich immers altijd uit. Dat kan op de volgende manieren:
 

  • Vroegtijdige informatie-uitwisseling tussen de ondernemers, omwonenden en de opdrachtnemer;
  • Informatiebijeenkomsten voor de eindgebruiker;
  • Laagdrempeligheid in het benaderen van de aannemer;
  • Aanpassen aan openingstijden van winkels;
  • Rekening houden met een goede bereikbaarheid van de winkels.

Vroegtijdige informatie-uitwisseling
Dat creëren van draagvlak begint al ver voordat de werkzaamheden plaats vinden. Door een vroegtijdige informatie-uitwisseling tussen de ondernemers, omwonenden en de opdrachtnemer betrek je deze partijen zo vroeg mogelijk. Zo hebben zij ruim de tijd om eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken en vragen te stellen.

Informatiebijeenkomsten
Het regelmatig organiseren van opengestelde informatiebijeenkomsten voor de eindgebruiker is van groot belang. Die eindgebruiker moet ervaren dat de ontworpen oplossing een verbetering is ten opzichte van de oude situatie. Dat kan alleen als je die eindgebruiker betrekt in de planvorming. Dat wil niet zeggen dat je alle wensen overneemt. Maar als je beargumenteert waarom een aangedragen idee niet kan, dan hebben eindgebruikers daar heus begrip voor.

Laagdrempeligheid
De bereikbaarheid van de aannemer(s) speelt ook mee. Bij een lage drempel in het benaderen van de medewerkers van de aannemer(s) kunnen dreigende problemen snel worden besproken en opgelost, ruim voordat het uit de hand kan lopen. Een speciaal bij het project ingericht informatiepunt en een goed, snel werkend klachtensysteem zijn hier voorbeelden van.

Openingstijden en bereikbaarheid van winkels
Bij het werken aan een centrum heb je te maken met de openingstijden en bereikbaarheid van winkels. Door te werken met klein materiaal en door het klein houden van de werkvakken kan de overlast voor het winkelend publiek zo klein mogelijk gehouden worden. Ook is het verstandig om zoveel mogelijk buiten de openingstijden, en bijvoorbeeld niet in de drukke decembermaand werkzaamheden uit te voeren.

Bij optimaal omgevingsmanagement zijn er minder klachten, wat tijd en dus geld scheelt. Een goede samenwerking is van groot belang om met begrip van alle partijen zo snel en makkelijk mogelijk het doel te behalen: Een aantrekkelijk en veilig centrum realiseren waarin het prettig wonen, werken en winkelen is!

Deze blog is gebaseerd op inzichten die zijn ontstaan na een samenkomst van Roelofs en de gemeente Hardenberg waarbij teruggekeken werd op het Masterplan Centrum Hardenberg. Het volledige verslag hiervan kunt u hiernaast downloaden onder het menu 'Downloads'.

D.J. (Jan) van Faassen
regiomanager Wegenbouw

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer