0546 - 67 88 88

Social Return On Investment of moderne slavernij!

Geplaatst op 01 maart 2013

Nederland heeft een berucht verleden als het om slavernij gaat. Misschien ligt in dit verleden de oorsprong van het feit dat wij zo goed zijn in het bedenken van allerlei ingewikkelde constructies om goedkope arbeidskrachten te werven, voor de inzet van werkzaamheden waar de doorsnee Nederlander niet zo snel voor zal kiezen.

Vandaag is dit nog steeds een hot item in de arbeidsmarkt.
Door de minder presterende economie en de decentralisatie heeft de verantwoordelijkheid voor burgers die niet actief zijn op de arbeidsmarkt veel invloed op het dagelijks beleid van de regionale en lokale overheden. Daarnaast drukt deze last zwaar op de diverse begrotingen.

Uitzendbureaus, onderwijsinstellingen, adviesbureaus, opdrachtnemers en opdrachtgevers proberen allemaal het wiel uit te vinden.
Echte resultaten blijven tot dusver uit. We zien wel goed bedoelde initiatieven in offerteaanvragen zoals bijvoorbeeld ‘5% van de loonsom dient besteed te worden aan SROI of meerdere prestatieladders waarop marktpartijen een bepaalde score kunnen behalen. Toch blijven echte resultaten tot dusver uit.
Zolang onze opdrachtgevers deze problematiek in de concurrentie weg proberen te zetten, zijn marktpartijen genoodzaakt om creatieve mogelijkheden te benutten om in de huidige economische tijden te kunnen overleven. Ik zou niet weten wie hiervan uiteindelijk beter wordt. De mensen waar het uiteindelijk allemaal om gaat, al helemaal niet. Zij worden heen en weer geslingerd van het ene probeersel in het andere en hebben zelf weinig tot geen inbreng in dit proces, aangezien zij ook de nodige verplichtingen hebben richting uitkeringsinstanties(moderne slavernij).

Wij ervaren dat deze manier van werken niet bijdraagt tot duurzame oplossingen. Het lijkt erop dat alleen de diverse adviesbureaus hiervan profiteren. De in te zetten mensen worden hooguit drie maanden gebruikt en vervolgens belanden ze terug in de kaartenbak. Er is geen ruimte voor opleiding en er is geen ontwikkelperspectief. Overheden blijven met terugkerende problemen zitten en opdrachtnemers zijn genoodzaakt om hun eigen personeelsbestand af te slanken om ruimte te creëren voor SROI.

Via onze opleidingsinstituten (SPG InfraVak-oost en SPG InfraVak-noord) werken wij mee aan een duurzame oplossing:

De in te zetten mensen blijven, in eerste instantie, in dienst van de gemeente waar zij staan ingeschreven en worden ingezet voor gemeentelijke projecten die door verschillende opdrachtnemers worden uitgevoerd. Opdrachtnemers zijn verplicht om via een speciaal hiervoor ingerichte poule de selectie van in te zetten medewerkers te verrichten.  Op deze wijze kunnen er meerjarige trajecten worden aangegaan. Met deze gecreëerde lange termijn kan er vervolgens met deze medewerkers een ontwikkeltraject worden opgesteld, welke door de SPG InfraVak kan worden gefaciliteerd. Na afloop van het traject heeft de medewerker via dezelfde SPG InfraVak goede kansen om definitief terug te keren in de arbeidsmarkt, aangezien het inmiddels een medewerker betreft met de benodigde ervaring en kennis.

Wij brengen hiermee echt een sociale oplossing waarvan de mensen zelf het eerste profiteren. De overheidsinstanties krijgen op lange termijn echte oplossingen waar niet zo snel meer op terug wordt gekomen. De opdrachtnemers zijn beter in staat om hun personeelsbestand, dat onder druk staat, in stand te houden en te bouwen aan groei in de toekomst. Iedereen wint er iets bij en de maatschappij profiteert.

Op dit moment hebben wij zowel in Oost- als in Noord-Nederland al een groot aantal overheidsinstanties enthousiast weten te krijgen voor dit concept en wordt het ook al voorgeschreven in offerteaanvragen.
Bent u geïnteresseerd of wilt u hieraan meedoen? Neem contact op!
 

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer