0546 - 67 88 88

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.

Expertises

Onze activiteiten strekken zich uit over zeven terreinen. Binnen een project kunnen meerdere clusters worden gebundeld. Specialistische clusters die we het liefst in combinatie voor u inzetten. Het is ook mogelijk dat deze clusters zelfstandig opereren. Maar altijd met één centrale coördinatie en één aanspreekpunt voor u als opdrachtgever.

Kennisdocumenten

Omdat we graag onze expertise delen hebben we verschillende kennis- documenten voor u samengesteld.
Bekijk kennisdocumenten

Gebiedsontwikkeling

Wij ontwikkelen plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Dit doen we in opdracht, in eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking. De overheid streeft steeds meer naar meervoudig gebruik van de ruimte:...

Mobiliteit

De aandacht voor verkeer en vervoer wordt met de jaren groter. Intensiteiten nemen steeds meer toe waardoor het noodzakelijk is om wegen en ruimte slimmer te gaan benutten. ...

Water, riolering en ecologie

De aandacht voor water blijft onverminderd groot. Klimaatontwikkelingen, de schaarse ruimte, nieuwe wetgeving, nationaal beleid en Europese (Kader) Richtlijnen maken dat het waterbeheer steeds complexer wordt. ...

Energie en milieu

In Nederland gaan we steeds meer naar een hergebruik-economie. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn, waarbij dus al het afval wordt hergebruikt. ...

Verharding en techniek

Bij Roelofs kunt u terecht voor alle toepassingen binnen wegverharding: van verhardingsadvies en onderzoeken tot aan aanleg en reparatie van alle soorten erf- en wegverharding. ...

Beheer en onderhoud

De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Die altijd bereikbaar moet zijn en waarbij onderhoud zo onopvallend mogelijk moet plaatsvinden. ...

Grondstoffen

Roelofs is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. Wij exploiteren al jaren zandputten op diverse plaatsen in Noord- en Oost-Nederland en in Duitsland. De zandwinningen zijn op werkdagen geopend....