0546 - 67 88 88

Beheer en onderhoud

De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Die altijd bereikbaar moet zijn en waarbij onderhoud zo onopvallend mogelijk moet plaatsvinden.

Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud
Diensten
Beheer en onderhoud van wegen
Rioolbeheer
Beheersysteem iASSET
Beheer en onderhoud

De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Die altijd bereikbaar moet zijn en waarbij onderhoud zo onopvallend mogelijk moet plaatsvinden. Om ongestoord je gang te kunnen gaan, is goed beheer en onderhoud dus essentieel.

Om te weten welk onderhoud er moet plaatsvinden, begint goed beheer en onderhoud altijd met een inspectie of schouw door de inspecteur. Op basis van de verkregen gegevens wordt er een maatregelplan opgesteld voor de infrastructuur of openbare ruimte, dat precies aangeeft wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden. De beheerder kan vervolgens zelf bepalen wat er wel of (nog) niet moet gebeuren. Ook dit onderhoud van de openbare ruimte kan Roelofs vervolgens uitvoeren.

De voordelen van beheer en onderhoud door Roelofs:

 • Volledige ontzorging op het gebied van infrabeheer, terreinbeheer en het beheer van de openbare ruimte
 • Inspecties conform de geëiste systematiek
 • Functionele onderhoudsplannen
Diensten

Bij integrale projecten zetten we de kennis van Beheer en Onderhoud in om een gedegen advies en Plan van Aanpak op te stellen voor het meerjarig beheer en onderhoud van het project.

Wij kunnen u van dienst zijn op de volgende gebieden:

 • Globale visuele inspectie
 • Totaalpakket van infrabeheer
 • Terreinbeheer
 • Terrein onderhoud
 • Deflectiemetingen
 • Kwaliteitsonderzoeken
 • Verhardingsadviezen
 • Toezicht
 • Onderhoudsadviezen
 • Onderzoek bij geschillen
 • Beheerplannen Milieuhygiënisch onderzoek
 • Beheer en Onderhoud van Riool- en Watersystemen
 • VTA meting (Visual Tree Assessment)
Beheer en onderhoud van wegen

Het wegennet van Nederland is een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Aan deze wegen en ook specifiek aan de wegdekken worden hoge eisen gesteld. Door de wegbeheerder, die een kwalitatief goed product wil met een duurzaam karakter. Door de gebruiker, die veiligheid en rijcomfort wil. En door de omwonende, die zo min mogelijk overlast wil van de weggebruikers. Stille wegdekken bieden hierbij uitkomst: zij reduceren de geluidsoverlast en voldoen dus uitstekend aan de wensen van de omwonenden.

Onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium

Ons eigen onafhankelijke onderzoekslaboratorium voert onderzoeken uit om bestaande en nieuwe constructies te beoordelen. Hierin ondersteunen wij overheden, private partijen en collega-aannemers. Onze laboratoriummedewerkers geven adviezen over nieuw aan te leggen constructies of beheer en onderhoud van bestaande wegen.

Rioolbeheer

Vanuit het kennisgebied Water, Riolering en Ecologie kunnen we u ondersteunen in uw totale rioolbeheer. Onze specialisten adviseren over duurzaam beheer en planmatig onderhoud van riool- en watersystemen. Vanuit Rioolbeheer bieden we de innovatieve oplossing van het relinen aan: hierover kunnen we u niet alleen adviseren, maar ook de relining voor u uitvoeren.

Wij kunnen u onder andere van dienst zijn op de volgende gebieden van rioolbeheer:

 • Globale visuele inspectie
 • Relinen     
 • Meerjarige doorrekening onderhoudskosten
 • Toezicht
 • Onderhoudsadviezen
 • Onderzoek bij geschillen
 • Beheerplannen voor het riool

Relinen

Na een rioolinspectie beoordelen wij of uw riool vervangen moet worden of dat u kunt volstaan met relinen. Relinen is goedkoper dan vervangen en de overlast is veel minder dan bij rioolvervanging. Met de inpassing van een duurzame glasvezelkous kan het riool weer ruim vijftig jaar verder. Hierdoor kunt u uw budgetten besteden aan andere prioriteiten.

Reliningsbestek

Een goed bestek begint met een goed Programma van Eisen. In onze reliningbestekken staat het gebruik van het te verbeteren riool centraal. Ons uitgangspunt is dat het bestek functioneel moet zijn, de gewenste eindsituatie beschrijft en rekening houdt met het te verbeteren riool en zijn omgeving. We kijken goed naar de schadebeelden en de mogelijke oorzaken: op basis hiervan besluiten we tot een schadeklasse voor relinen.

Beheersysteem iASSET

iASSET is hét beheersysteem voor de openbare ruimte, ingericht in 11 thema’s die ieder een eigen vakgebied bevatten. Voor ieder vakgebied heeft zich een strategisch partner verbonden aan iASSET. Voor de thema’s Verhardingen en Riolering is dit Roelofs.

Beheer en onderhoud eenvoudig gemaakt

Beheer en onderhoud van objecten in de openbare buitenruimte hoeft niet complex te zijn. iASSET biedt altijd een compleet beeld van alle objecten en sluit naadloos aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met één muisklik krijg je inzicht in de locatie, beschrijving, kwaliteit, onderhoudsplanning en kosten van objecten; individueel, per groep of in een specifiek gebied. Alles direct zichtbaar op kaarten of foto’s. Bovendien stel je in een handomdraai overzichten voor meerjarenramingen of themakaarten samen. Dit alles vanuit één gebruiksvriendelijk systeem dat overal beschikbaar is.

Lees hier meer informatie over beheersysteem iASSET:

Ga naar pagina 'iASSET'

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact

Nog niet overtuigd?

Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerrit) Woudman hoofd kenniscluster en senior adviseur Beheer en Onderhoud

Contact