0546 - 67 88 88

Inspecties

Voor de beheerder is het zaak alle objecten binnen het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Roelofs kan hieraan bijdragen door het uitvoeren van inspecties, wat de basis vormt voor beheer en onderhoud.

Inspecties
Inspecties
De basis voor onderhoud
Weginspectie volgens CROW 146
Inspecties

Voor de beheerder is het zaak alle objecten binnen het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Roelofs kan hieraan bijdragen door het uitvoeren van inspecties, wat de basis vormt voor beheer en onderhoud.

Beheer en onderhoud start bij een goede monitoring van de situatie. Om verrassingen te voorkomen bij het onderhoud en te blijven voldoen aan het gebruiksdoel voert de Kwaliteitsdienst van Roelofs periodiek visuele inspecties uit. Deze inspecties vormen onder meer de basis voor de budgettering en de onderhoudsplanning.

Naast het inspecteren van wegen behoren ook de volgende visuele inspecties tot de diensten van Roelofs:

 • Rioolinspectie
 • Inspectie terrein meubilair
 • Inspectie kunstwerken
 • Inspectie groen en parken
De basis voor onderhoud

Door middel van de inspectie worden zichtbare schades eenduidig vastgelegd. Alle aanwezige schades worden met ernst en omvang vastgelegd op een inspectieformulier. Op basis van deze resultaten ontstaat een beeld van de wegconditie.
De verkregen resultaten van de visuele inspectie worden gebruikt om onder meer de volgende zaken alle belanghebbenden te realiseren:

 • Netwerkplanningen, wegenplanningen en begrotingen
 • Kwaliteitsoverzichten
 • Analyse van lange-termijn behoeftes

Kort gezegd wordt dit ook wel rationeel beheer genoemd.

Weginspectie volgens CROW 146

Of het gaat om een globale visuele inspectie of een klein onderhoud inspectie maakt de ervaren medewerkers van de Kwaliteitsdienst bij Roelofs niet uit. Dit door jarenlange ervaring met het door CROW ontwikkelde visuele inspectiesysteem voor wegen. Zo is de opdrachtgever gegarandeerd van een goede en gedegen visuele inspectie conform CROW 146.

Het door CROW ontwikkelde systeem sluit naadloos aan op de huidige praktijk en de ontwikkelingen van het wegbeheer in Nederland. Hiermee is het de tool voor professionals in wegbeheer en onderhoud. Met CROW 146 kan snel en effectief informatie over de conditie van de wegen worden vergaard.

Welke inspecties kan Roelofs uitvoeren?

Er zijn diverse inspectievormen te onderscheiden vanuit de CROW 146 systematiek. Roelofs kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van alle inspectievormen.

 • Globale visuele inspectie
 • Klein onderhoud inspectie
 • Maatregeltoets
 • Gedetailleerde inspectie

Binnen het systeem van rationeel wegbeheer vormt de maatregeltoets de schakel tussen de resultaten van de globale inspectie en het vertalen naar een meerjaren onderhoudsprogramma. Hierbij worden op projectniveau de te nemen maatregelen bepaald.

In specifieke gevallen worden ook gedetailleerde inspecties uitgevoerd. Veelal is een dergelijke inspectie alleen maar nodig bij een overdracht van wegen, aansprakelijkheidsstellingen of om arbitraire redenen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerrit) Woudman hoofd kenniscluster en senior adviseur Beheer en Onderhoud

Contact