0546 - 67 88 88

Energie en milieu

In Nederland gaan we steeds meer naar een hergebruik-economie. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn, waarbij dus al het afval wordt hergebruikt.

Energie en milieu
Energie en milieu
Milieuadvies
Duurzaam (circulair) aanbesteden
Energie en milieu

In Nederland gaan we steeds meer naar een hergebruik-economie. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn, waarbij dus al het afval wordt hergebruikt (100% circulair).

Roelofs bedenkt maatwerkoplossingen voor én met overheden, organisaties, bedrijven en regio’s, zodat zij de duurzame ambities kunnen waarmaken. Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en natuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je het meest voor je lokale leefomgeving. Niet alleen milieuwinst, maar ook nieuwe inkomsten, kostenbesparing, een hogere bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.

Welke rol wij pakken? We ontwikkelen, implementeren en toetsen beleid, begeleiden processen en organisaties, en smeden allianties en ketensamenwerkingen. Daarnaast stellen we met vergunningverlening, toezicht en handhaving de juiste kaders en onderzoeken we kansen voor bijvoorbeeld afval, grondstoffen en buitenruimte. Hiervoor hebben wij het Roelofskompas ontwikkeld. Dit kompas bevat zeven pijlers waarmee we duurzaamheid concreet kunnen maken:

 • Biodiversiteit
 • Smart technology
 • Energie
 • Slim werken
 • Leven lang leren
 • Mobiliteit
 • Circulaire economie

Energiebesparing als uitgangspunt
Door bij het inrichten van een openbare ruimte energiebesparing als uitgangspunt te nemen, in plaats van vanuit financieel oogpunt te kijken, kunnen we adviseren over de meest uiteenlopende vraagstukken. Dit gebeurt natuurlijk vanuit de bestaande business case, we benaderen slechts vanuit een andere invliegroute. Zo geven we meer waarde aan ruimte.

Deze praktische benadering heeft er toe geleid dat Roelofs winnaar is geworden bij de allereerste circulaire aanbesteding voor het inrichten van een openbare ruimte.

Milieuadvies

Onze adviesdiensten beslaan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Duurzaam (circulair) aanbesteden
 • Duurzaam inkopen
 • Inzet duurzame materialen en grondstoffen
 • Milieuadvies m.b.t. energie besparen en terugwinnen, CO2 reductie
 • Duurzaam onderhoud
 • Bedrijfsvoering: uitvoeren van een duurzaamheidsscan
 • CO2 footprint en ecologische voetafdruk

Onze specialisten staan voor concreet milieuadvies, niet alleen op projectniveau maar ook voor de gehele bedrijfsvoering. Op basis van het Roelofskompas kunnen wij complete businessmodellen opstellen. En dat is ook nodig, want de energievraag van Nederland is voor maar liefst 75% afkomstig van de industrie. Hier valt dus heel veel winst te behalen!

Duurzaam (circulair) aanbesteden

In de circulaire economie bestaat geen afval. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.

Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat de producten of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waardebehoud van producten en materialen: waardevernietiging door 'downcycling'  moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bij aanbestedingen wordt er steeds meer naar EMVI- en duurzaamheidscriteria gekeken dan puur naar de laagste prijs. De aanpak van dergelijke aanbestedingen blijkt soms lastiger dan in eerste instantie gedacht. Dit heeft vaak met name met het inkoopbeleid te maken.Roelofs neemt u graag mee in dit proces en kan samen met u de inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen bepalen. Dit aan de hand van bijvoorbeeld de CO2 footprint van uw organisatie. We bezitten over brede kennis om te komen tot duurzame aanbestedingsadviezen die praktisch uitvoerbaar zijn én een duidelijke meerwaarde creëren.

De kennis en expertise van onze adviseur kan eventueel ook in het verdere traject van de aanbesteding ingezet worden. Dit geldt voor zowel overheden als private partijen die willen focussen op duurzaam aanbesteden.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact

Nog niet overtuigd?

Bekijk hier de video van de aanpak van Roelofs in project 'De Parken' in Apeldoorn, het eerste circulaire civiele project in Nederland!

Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Ing. A.R. (Robby) van den Broek hoofd kenniscluster Energie & Milieu

Contact