0546 - 67 88 88

Bodemonderzoek

Wanneer bij bodemvervuiling het maken van kosten voor bodemonderzoek of waterbodemonderzoek nodig is, kan Roelofs u hierin bijstaan op het gebied van advies, begeleiding en uitvoering. Denk hierbij ook aan vergunningen of de CO2 prestatieladder.

Bodemonderzoek
Bodemonderzoek
Ondersteuning met bodemonderzoek
Bodemonderzoek

Nederland heeft in de afgelopen millennia grote industriƫle ontwikkelingen doorgemaakt, waardoor bodemverontreiniging en bodemvervuiling helaas geen uitzonderingen meer zijn. Hierdoor is kennis van de bodemkwaliteit vandaag de dag van groot belang.

Wanneer bij bodemvervuiling het maken van kosten voor bodemonderzoek of waterbodemonderzoek nodig is, kan Roelofs u hierin bijstaan op het gebied van advies, begeleiding en uitvoering. Denk hierbij ook aan vergunningen of de CO2 prestatieladder.

Gevallen waarin grondonderzoek, bodemonderzoek of waterbodemonderzoek worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • In het kader van de Wet Milieubeheer
  • Bij bestemmingsplanwijzigingen
  • Bij herinrichting van terreinen
  • Bij herinrichting van natte infrastructuur
  • Bij infrastructurele herinrichtingsprojecten
  • Bij afvoer van grond
Ondersteuning met bodemonderzoek

Roelofs kan elk gewenst onderzoek uitvoeren, van een verkennend bodemonderzoek tot volledige bodemonderzoeken of waterbodemonderzoeken (slib) en asbestonderzoeken. Hierbij worden technische ontwikkelingen nauwlettend gevolgd, zodat de gebruikte technieken leiden tot kosteneffectieve onderzoeken. De kosten van een bodemonderzoek blijven hierdoor helder en controleerbaar. Dit geldt overigens ook voor saneringen, flora- en fauna onderzoek, koudesystemen en CO2 management.

Hergebruik van grond- en bouwstoffen na bodemonderzoeken

Zorgvuldig omgaan met grond- en bouwstoffen levert een bijdrage aan een gezond milieu en een duurzame samenleving. Hergebruik van grond uit plekken met bodemvervuiling en secundaire bouwstoffen speelt hierbij een belangrijke rol. Door middel van bodemonderzoeken en waterbodemonderzoeken adviseert Roelofs haar opdrachtgevers omtrent de bestemming van toe te passen of vrijkomende verontreinigde grond of secundaire bouwstoffen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerard) Hoiting directeur Roelofs Beheer B.V.

Contact