0546 - 67 88 88

CO2 monitoring

Door het produceren en consumeren in de hedendaagse maatschappij verandert het klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Deze ontwikkelingen eisen een gewijzigde aanpak van bedrijven en publieke opdrachtgevers.

CO2 monitoring
CO2 monitoring
Ondersteuning in alle facetten
CO2 monitoring

Door het produceren en consumeren in de hedendaagse maatschappij verandert het klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Deze ontwikkelingen eisen een gewijzigde aanpak van bedrijven en publieke opdrachtgevers.

Roelofs brengt door middel van bijvoorbeeld SWOT-analyses de kansen en bedreigingen in kaart als gevolg van klimaateffecten. Daarnaast berekenen wij CO2-footprints, voeren wij CO2 monitoring uit en formuleren meerjarenplannen en doelstellingen om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij een project in uitvoering beheren wij tevens de CO2 monitoring.

Ondersteuning in alle facetten

Roelofs beheert in haar projecten de CO2 monitoring en adviseert opdrachtgevers over hoe zij succesvol in kunnen spelen op het veranderende klimaat. Naast het bepalen van de betekenis van klimaatinvloeden, door een analyse van de gehele organisatie, ondersteunen wij u onder andere met de volgende klimaatvraagstukken:

  • De ontwikkeling van een passende strategie op het gebied van CO2-management
  • De ontwikkeling van voor u passende doelstellingen
  • Het adviseren over de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)
  • Het berekenen van een CO2-footprint. De footprint wordt gebaseerd op de Internationale standaard ISO14064 en het Green House Gas protocol
  • Het berekenen van de CO2 -uitstoot van uw producten
  • Opstellen van CO2-reductieplannen voor projecten en/of producten
  • CO2-monitoring op project in uitvoering. Het CO2 monitoren zal gedurende het project een belangrijke rol spelen
  • Het traceren van kansen en bedreigingen die uit klimaatverandering voor uw bedrijf voortvloeien
Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerard) Hoiting directeur Roelofs Beheer B.V.

Contact