0546 - 67 88 88

Saneringen

Een duurzame, gezonde leefomgeving is waar we ons continu voor inzetten. Niet alleen bovengronds, ook onder de grond.

Saneringen
Bodemsanering
Type bodemsaneringen
Waterbodemsanering
Bodemsanering

Een duurzame, gezonde leefomgeving is waar we ons continu voor inzetten. Niet alleen bovengronds, ook onder de grond. Bij milieukundig onderzoek kunnen echter verontreinigingen worden aangetroffen in de openbare ruimte, waaronder de (water)bodem. Welke maatregelen er genomen moeten worden is onder meer afhankelijk van het toekomstig gebruik van de locatie en wet- en regelgeving.

Bodemsanering de oplossing

Afhankelijk van de soort bodemverontreiniging kunnen verschillende technieken worden gekozen voor de sanering. Dat kan zijn door middel van bodemsanering die zonder grondverzet plaatsvindt. Of waarbij de bodem gesaneerd wordt waarbij wel grondverzet wordt toegepast. Afhankelijk van de verontreiniging (bijvoorbeeld asbest of zware metalen) wordt de bodemsanering plaatselijk uitgevoerd of wordt de grond afgevoerd om op een andere plek te worden behandeld. Een deco-unit wordt vaak ingezet bij projecten waar grondsaneringen worden uitgevoerd.

Type bodemsaneringen

Voorafgaand aan de sanering wordt hiervoor een uitgebreid saneringsplan opgesteld. Roelofs onderscheidt drie types saneringen:

  • Insitu - Een sanering zonder grondverzet, verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd
  • Exsitu - De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders
  • Onsite - De verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort

SIKB BRL 7000

Ten behoeve van bodemsaneringen beschikt Roelofs over het procescertificaat “uitvoering bodemsanering” conform de SIKB BRL 7000, zodat deze volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Waterbodemsanering

Naast de reguliere bodems zijn ook veel waterbodems in Nederland verontreinigd. Een verontreinigde waterbodem ontstaat door het neerslaan op de waterbodem van kleine deeltjes, afkomstig van bijvoorbeeld plantenresten of vuil van straat of het aangrenzende land. Om deze verontreiniging te saneren dient de locatie gebaggerd te worden, ofwel het verwijderen van de vervuilde sliblaag. Roelofs adviseert naast de sanering van bodems ook in de sanering van waterbodem.

Door de ruime ervaring in uitvoering van saneringen én door goed opgeleide mensen, is Roelofs de partner in het saneren van verontreinigingen, zowel in de reguliere bodem als waterbodem. Roelofs kenmerkt zich doordat het een integrale kennispartner is op dit gebied, ofwel begeleiding van eerste onderzoek, aanvraag vergunning en de uiteindelijke sanering.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerard) Hoiting directeur Roelofs Beheer B.V.

Contact