0546 - 67 88 88

Milieuvergunning aanvragen

Een milieuvergunning aanvragen en het doorlopen van procedures voor grote of complexe projecten wordt vaak als lastig ervaren. Roelofs staat u bij om de planning en doorlooptijd van vergunningsaanvragen voor deze projecten te beheersen.

Milieuvergunning aanvragen
Milieuvergunning aanvragen
Ondersteuning
Milieuvergunning aanvragen

Een milieuvergunning aanvragen en het doorlopen van procedures voor grote of complexe projecten wordt vaak als lastig ervaren. Roelofs staat u bij om de planning en doorlooptijd van vergunningsaanvragen voor deze projecten te beheersen. Zo bieden wij ondersteuning bij het verlenen van omgevingsvergunningen, watervergunningen en milieuvergunningen.

Vergunningsmanagement in grote projecten

Projecten voor onder meer infrastructuur, woningbouw en natuurontwikkeling zijn alleen te realiseren als het vergunningenproces tijdig wordt ingezet. Risico’s met betrekking tot de planning en beschikbaar budget worden hierdoor beheersbaar. Voor het aanvragen van bijvoorbeeld een milieuvergunning en omgevingsvergunning is wel specialistische kennis nodig.

Bij Roelofs bent u verzekerd van:

  • Snelle en correcte aanvraag van vergunningen
  • Ondersteuning in alle fasen van een project
  • Optimaal omgevingsmanagement met belanghebbenden
  • Het compleet in kaart brengen van risico’s en deze (eventueel) koppelen aan een contractvorm
Ondersteuning

Kennis en ervaring met vergunningen

Roelofs levert de benodigde kennis en ervaring op het gebied van vergunningenmanagement. Wij ondersteunen u in alle fasen van een project: van initiatieffase tot aanbesteding, aanvragen van bijvoorbeeld een milieuvergunning of omgevingsvergunning, uitvoering, overdracht en beheer en onderhoud. In elke fase is afstemming nodig met het bevoegde gezag over wet- en regelgeving, proceduretijden en in te dienen documenten.

Omgevingsmanagement

Daarnaast is afstemming nodig met de projectomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan alle belanghebbenden in het projectgebied. Het vergunningenproces wordt namelijk continu beïnvloed vanuit de omgeving. Om die reden besteedt Roelofs veel aandacht aan omgevingsmanagement.

Ook brengt Roelofs risico’s in kaart in relatie tot de vergunningen en koppelt deze eventueel aan een passende contractvorm in het geval van aanbesteden. In deze voorbereiding kunt u daarnaast ook bijgestaan worden in het uitvoeren van onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag, zoals bijvoorbeeld bodemonderzoeken of een quickscan flora en fauna.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerard) Hoiting directeur Roelofs Beheer B.V.

Contact