0546 - 67 88 88

Gebiedsontwikkeling

Wij ontwikkelen plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Dit doen we in opdracht, in eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking. De overheid streeft steeds meer naar meervoudig gebruik van de ruimte:

Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Kennis & ervaring
Meervoudig functioneel
Bedrijfsterrein
Gebiedsontwikkeling

In Nederland zijn we met veel mensen in een relatief klein gebied. Weinig ruimte stelt hoge eisen aan kwaliteit en vraagt om een goed uitgedachte combinatie van functies. In goede samenwerking kansen benutten en wensen in vervulling laten gaan, dat is waar het om draait. Hoe kan een gebied de omgeving versterken?

Het combineren van functies zien we als een belangrijke en uitdagende taak. In opdracht, eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking ontwikkelen wij plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Altijd met de eindgebruiker als uitgangspunt.

Kennis & ervaring

Bij Roelofs vertalen we uw wensen en eisen naar doordachte, praktische en creatieve ontwerpen. Doordat we onze knowhow op het gebied van planning en uitvoering al in de voorbereidingsfase integreren, bent u als opdrachtgever verzekerd van een maakbaar ontwerp, minimale kosten en een snelle uitvoering.

Optimale communicatie

We zorgen ervoor dat we open, helder en actueel communiceren met alle belanghebbenden in het project: een essentiële voorwaarde om de kwaliteit en voortgang te kunnen beheersen. Om (maatschappelijk) draagvlak voor de plannen te krijgen is ook een interactieve voorbereiding met alle stakeholders erg belangrijk. Hier zetten we dan ook nadrukkelijk op in.

Kwaliteit voorop

Met het oog op de kwaliteits-, kosten- en tijdbeheersing besteden we uitgebreid aandacht aan de werkvoorbereiding en de planning. We voeren alle werkzaamheden uit conform onze NEN-ISO 9001 certificering, waardoor optimale kwaliteit gewaarborgd is.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Ontwikkeling van concrete en doelmatige plannen
  • Sterk in communicatie rondom projecten
  • Veel Knowhow in de eigen organisatie
  • Thuis in alle fasen van het proces
  • Flexibele organisatie

Samenwerking

Alle disciplines aanwezig binnen Roelofs kunnen ingezet worden in de voorbereiding en uitvoering van een project. Voor projectonderdelen maken we vaak gebruik van lokale aannemers en andere partners. Op deze manier leveren we ook een bijdrage aan de plaatselijke werkgelegenheid.

Meervoudig functioneel

Het herbestemmen, stapelen en/of combineren van gebiedsfuncties is een van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij pakken deze handschoen graag op voor en met onze opdrachtgevers. Zo transformeren we bijvoorbeeld zandwingebieden naar multifunctionele recreatieterreinen en natuur- en retentiegebieden. Ook herstructurering in het kader van stedelijke vernieuwing, sanering, inbreiding of revitalisering van industrieterreinen zijn opgaven waar we graag de schouders onder zetten.

In het ontwikkelen van gebieden met meervoudige bestemmingen ligt altijd een uitdaging: zowel rode (wonen), groene (natuur, recreatie en landbouw) als blauwe (water) functies bij elkaar voegen vergt de nodige afstemming. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn waarbij wonen en/of werken aan het water en de aanleg van ecologische natuurgebieden worden gecombineerd. Bij al onze ontwikkelingen letten we nadrukkelijk op aspecten die een maatschappelijke meerwaarde kunnen opleveren. Dit resulteert altijd in interessante projecten waarbij we samen met de opdrachtgever alle belanghebbenden betrekken om tot de voor alle partijen optimale oplossing te komen.

Bedrijfsterrein

Door de diverse eigen ontwikkelingen is veel ervaring aanwezig met het ontwikkelen, aanleggen en exploiteren van duurzame bedrijventerreinen. Duurzaamheid heeft bij deze projecten betrekking op zowel de aanleg als het beheer van het terrein. Bij het ontwikkelen houden we optimaal rekening met de uiteenlopende eisen van de huidige en toekomstige gebruikers.

Stedelijke vernieuwing

Ook kan nadrukkelijk als advies- en uitvoeringspartner opgetreden worden bij duurzame stedelijke vernieuwing, waarbij we met ‘stedelijk’ overigens ook de vernieuwing in en bij dorpen bedoelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herstructurering, sanering, inbreiding of de revitalisering van industrieterreinen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. A.H.M. (Marcel) Grit commercieel directeur

Contact