0546 - 67 88 88

Natuurontwikkeling

Natuurgebieden bieden vele kansen, zoals waterbeheer en delfstofwinning. Daarnaast wordt ook met toerisme en recreatie miljoenen verdiend door middel van natuur en draagt het bij aan onze gezondheid.

Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling

Landschapsontwikkeling en natuurontwikkeling is ontzettend belangrijk. Natuurgebieden bieden vele kansen, zoals waterbeheer en delfstofwinning. Daarnaast wordt ook met toerisme en recreatie miljoenen verdiend door middel van natuur en draagt het bij aan onze gezondheid.

Roelofs houdt zich daarom druk bezig in het landelijk gebied. Zo stond landschapsontwikkeling altijd al centraal bij onze zandwinlocaties. Het ecologisch inrichting van oevers, tijdelijke natuur, natuurlijke oevers en het verondiepen van oude zandwinlocaties zijn hier voorbeelden van.

Zo is bij gebied Eeserwold, nabij Steenwijk, het hermeanderen van de Steenwijker Aa van ontwerp tot uitvoering gerealiseerd door Roelofs. Gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur geeft de inpassing van zo’n zone binnen een ontwikkeling met rode en paarse functies een behoorlijke uitdaging.

Adequaat omgaan met de flora & fauna maakt een landschapsontwikkeling mogelijk. Roelofs gaat hier graag over in gesprek!

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

G.J. (Gerard) Schenkel manager Planontwikkeling

Contact