0546 - 67 88 88

Verondiepen

Verondiepen
Verondiepen
Verondiepen

Verondieping van bestaande zandwinlocaties vergt veel zorg voor het milieu en de omgeving. Berichtgeving in de media gestoeld op onjuiste informatie kan al snel een vertekend beeld geven van de werkelijke situatie. Samen met strategische partners hebben wij dan ook de focus gelegd op stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie bij het verondiepen van bestaande zandwinlocaties.

Het verondiepen door het nuttig toepassen van bodem materiaal doen we op eigen zandwinlocaties (zandwinning Rutbekerveld) en op locaties van derden. Het besluit bodem kwaliteit staat hierin centraal.

Het besluit bodemkwaliteit is een strakke richtlijn waaraan we ons moeten houden bij het verondiepen van zandwinplassen. Daarnaast is regelgeving van provincie en waterschap in sommige gevallen van toepassingen

Natuurontwikkeling
Bodemmateriaal kan vrijkomen door bijvoorbeeld verbreding van rivieren of het uitgraven van kanalen. Door het nuttig toepassen van dit materiaal worden deze diepe waterplassen weer toegankelijk voor flora en fauna. Afhankelijk van zonlicht en zuurstof zoeken dieren en planten het vaak niet dieper dan 2 tot 3 m onder het wateroppervlak. Door de diepe plas (soms wel 40m diep) tot deze diepte terug te brengen wordt daarmee de biodiversiteit  versterkt.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

L.J. (Berthil) Krikken commercieel manager grondstoffen

Contact