0546 - 67 88 88

Zandwinning

Zandwinning is de bakermat van Roelofs. In die meer dan vijftig jaar bedrijfshistorie is dan ook veel kennis vergaard op gebied van zandwinning.

Zandwinning
Zandwinning
Vergunningen
Klasseren
Zandwinning

Zandwinning is de bakermat van Roelofs. In die meer dan vijftig jaar bedrijfshistorie is dan ook veel kennis vergaard op gebied van zandwinning. Zandwinlocaties zitten van oudsher op de plekken waar de grove zandfracties in de bodemlagen zitten. Ook zijn grote infrastructurele werken in het verleden nog wel eens doorslaggevend geweest voor de locatie van een zandput.

Tegenwoordig is het ontgronden gebonden aan strakke (veiligheid)regels en procedures. De provincie is bevoegd, maar ook gemeente, waterschap en landschapsorganisaties zijn betrokken.

Vergunningen

Voordat er daadwerkelijk ontgrond mag worden dienen de nodige vergunningen hiervoor geregeld te zijn. Dit uiteraard gebaseerd op een vigerend bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt. De milieu- en ontgrondingvergunning zijn de belangrijkste vergunningen die verstrekt dienen te worden. Bij grootschalige ontgrondingen moet er tevens een Mer procedure worden doorlopen.

Vanaf het begin van de zandwinning wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Vaak gaat hier een uitgebreid flora- en faunonderzoek aan vooraf. De aanwezigheid van water geeft een zandwinlocatie vaak een bijzondere aantrekkingskracht waardoor de biodiversiteit vaak verbreed wordt.  Voorbeelden hiervan zijn de oeverzwaluw of ijsvogel. Deze vogels zijn veelvuldig op onze locaties te zien. Door de inrichting van ecologische oevers en het bewust laten staan van steile wanden kan de actieve zandwinning prima naast deze pioniernatuur bestaan.

Klasseren

Op basis van de beschreven werkwijze kan worden gestart met de daadwerkelijke zandwinning.

Het bewuste zand wordt op een milieubewuste wijze getransporteerd naar de klasseerinstallatie. Deze installatie zorgt voor het klasseren van het zand. In het meng- en laadstation wordt het zand vervolgens verwerkt tot verschillende eindproducten. Deze eindproducten worden vervolgens geleverd aan zowel bedrijven als particulieren. Op onze website www.roelofszandwinning.nl vindt u hierover uitgebreide informatie.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

L.J. (Berthil) Krikken commercieel manager grondstoffen

Contact