0546 - 67 88 88

Mobiliteit

De aandacht voor verkeer en vervoer wordt met de jaren groter. Intensiteiten nemen steeds meer toe waardoor het noodzakelijk is om wegen en ruimte slimmer te gaan benutten.

Mobiliteit
Mobiliteit
Maatwerk
Innovatief & creatief
Kruispuntanalyse
Mobiliteit

De aandacht voor verkeer en vervoer wordt met de jaren groter. Intensiteiten nemen steeds meer toe waardoor het noodzakelijk is om wegen en ruimte slimmer te gaan benutten. We moeten toe naar duurzame vormen van vervoer. Dit is nodig en onafwendbaar, waarbij voorop dient te staan dat bereikbaarheid ook betaalbaar blijft.

De verkeerstechnieken worden complexer. Mobiliteit is niet langer enkel een begrip. En visies worden al ontwikkeld voor tientallen jaren vooruit. Met de expertise Mobiliteit is Roelofs van dienst bij de meest uiteenlopende vraagstukken omtrent verkeer en vervoer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen opgedane ervaring, handboeken zoals diverse CROW publicaties en de modernste software en informatiesystemen, waaronder ook VISSIM.

Bij de aangedragen oplossingen wordt optimaal rekening gehouden met de belangen van zowel de opdrachtgever (kosten, beheer, infrastructuur) als de eindgebruiker (functionaliteit, bereikbaarheid, veiligheid).

Maatwerk

Advies is maatwerk. De specialisten bij Roelofs hebben veel kennis van zaken en een ruime ervaring in het schrijven van rapporten. Hierbij wordt ook altijd rekening gehouden met de politieke componenten, aangezien sommige zaken politiek gevoelig liggen.

De omgang met burgers, ondernemers, bestuurders en overige partijen is een zeer sterke kwaliteit binnen de expertise Mobiliteit. Als opdrachtgever kunt u rekenen op een goede ondersteuning in het uitdragen, verdedigen en communiceren van plannen en adviezen omtrent mobiliteit. Indien gewenst ontzorgt Roelofs u zoveel mogelijk bij de communicatie.

Om veiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer te realiseren kunt u bij Roelofs terecht voor:

 • Advies
 • Akoestisch onderzoek
 • Verkeersonderzoek
 • Beleidsrapportages
 • Ontwerp
 • Inrichting
 • Uitvoering
 • Verkeerssimulaties
 • Verkeersplannen
 • Verkeerstechniek
 • Ontsluitingsstudies
 • Verkeersveiligheidsstudies
 • Bebordingsplannen

Kennisinbreng op elk niveau

Vanuit de expertise Mobiliteit wordt ook kennis ingebracht bij projecten die in bouwteamverband of in ketensamenwerking worden uitgevoerd.

Door de veelzijdigheid van de medewerkers kan zowel advies op analytisch en strategisch niveau geleverd worden alsmede advies op pragmatisch niveau.

Bij de integrale aanpak is ook de uitvoerbaarheid van adviezen en ontwerpen van belang. Met toevoeging van kennis uit onze andere expertises kunnen we tot realistische ontwerpen en praktische oplossingen komen.

Innovatief & creatief

Mobiliteit is een breed begrip. Voor Roelofs betekent mobiliteit Verkeer en Vervoer. De ontwikkeling van dit expertise gebied is in 2007 ingezet. Dit past ook volledig in de ontwikkeling van de organisatie van ontwikkelende aannemer tot een integrale kennispartner.

Om tot een oplossing te komen moet vrijwel altijd onderzoek worden uitgevoerd. Meten is weten, geldt hierbij! Bij een onveilige situatie moet nader worden onderzocht waar de onveiligheid precies zit. Ligt dat aan het autoverkeer, kunnen de fietsers niet fatsoenlijk oversteken of missen er bepaalde voorzieningen? Hierbij moet onderzoek worden gedaan om de aanleiding te zoeken en te bepalen of er iets aan de weg moet worden gedaan of niet. Maar ook bijvoorbeeld bevoorrading, parkeren, voetgangers of logistiek verkeer kunnen onderzoeksonderwerpen zijn.

Volledige ontzorging

Betrokken en gedreven medewerkers hebben hart voor de complexe omgeving van mobiliteit. Bij Roelofs zien we het als een uitdaging om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen. Onze kracht is de brede kennis van aangrenzende expertises en beleidsvelden, de ervaring met integraal ontwerpen en de uitvoeringskennis waardoor we als geen ander in staat zijn te adviseren en te ontwerpen.

Bij de aangedragen oplossingen wordt optimaal rekening gehouden met de belangen van zowel de opdrachtgever (kosten, beheer, infrastructuur) als de eindgebruiker (functionaliteit, bereikbaarheid, veiligheid).

Kruispuntanalyse

Wilt u weten wat de effecten zijn van een nieuw kruispunt? Of wilt u inzichtelijk hebben wat de effecten zijn als u een rotonde toepast in plaats van een voorrangskruispunt? Roelofs kan u helpen met alle vraagstukken rond kruispunten door middel van een kruispuntanalyse.

De voordelen van een kruispuntanalyse door Roelofs:

 • Duidelijke simulatie van de gewenste kruispunttypes
 • Zeer nauwkeurige resultaten
 • Advies voor de beste oplossing
 • Onze ervaren adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van weginrichting en kruispuntvormen

Kijk voor meer informatie op www.kruispunyanalyse.nl!

www.kruispuntanalyse.nl

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact

Nog niet overtuigd?

Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. C.T. (Tim) Adema hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Contact