0546 - 67 88 88

Ontwerp, inrichting en uitvoering

De hoge verkeersintensiteiten in Nederland zorgen ervoor dat er creatief naar mobiliteitsvraagstukken gekeken moet worden. Wij zetten onze kennis graag in om een passend ontwerp te bieden, dat tevens door ons gerealiseerd kan worden.

Ontwerp, inrichting en uitvoering
Ontwerp, inrichting en uitvoering
Gefaseerd ontwerpen en inrichten
Duurzaam Veilig
Kruispuntanalyse
Verlichting openbare ruimte
Ontwerp, inrichting en uitvoering

De hoge verkeersintensiteiten in Nederland zorgen ervoor dat er creatief naar mobiliteitsvraagstukken gekeken moet worden. Wij zetten onze kennis graag in om een passend ontwerp te bieden, dat tevens door ons gerealiseerd kan worden.

Onze organisatie heeft de kennis, vaardigheden en ervaring in huis om de integrale (her)inrichting van de openbare ruimte te kunnen verzorgen: van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en eventueel financiering. Het doorgroeien van ontwikkelende aannemer tot integrale kennispartner maakt dat ontwerp en inrichting ook zeer goed gekoppeld kan worden aan advies en verkeerstechniek.

Op het gebied van Mobiliteit kunnen wij onder meer ontwerpen en inrichtingen realiseren voor rotondes en kruispunten, wegen en fietspaden, schoolomgevingen en bedrijventerreinen. Ook het ontwerpen en aanleggen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, wegen, fietspaden en andere infrastructurele voorzieningen kan door Roelofs worden uitgevoerd.

Gefaseerd ontwerpen en inrichten

Vaak vindt tijdens de ontwerpfase afstemming plaats met andere disciplines met betrekking tot de ruimtelijke ordening en verkeerstechniek. Binnen het verkeerskundig ontwerp worden de uit het verkeersonderzoek verkregen resultaten als uitgangspunt genomen. Uiteraard wordt ook gelijk goed nagedacht over het integraal ontwerp.

Roelofs gaat dus voor totaaloplossingen die een meerwaarde leveren aan de ruimte. Dit is ook terug te zien in de opbouw van de producten en diensten.

Van schets tot definitief ontwerp

Het proces van ontwerp en inrichting verloopt gefaseerd. Stap voor stap komen we in goed overleg met de opdrachtgever van schets tot definitief verkeerskundig ontwerp.

Globaal zijn de volgende fasen te onderscheiden:

 • Schetsen
 • Principeprofielen
 • Schetsontwerp
 • Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp

Binnen elke fase worden er in veel gevallen tevens dwarsprofielen gemaakt. Op elk niveau voorziet Roelofs u graag van kostenramingen. Desgewenst kan tevens de voorbereiding worden gedaan in de vorm van bestek en tekeningen volgens de RAW systematiek.

Duurzaam Veilig

Een belangrijk uitgangspunt voor ontwerp en inrichting zijn de richtlijnen van het CROW en het pakket “Duurzaam Veilig”. De kenmerken van Duurzaam Veilig laten wij terugkomen in de ontwerpen. Functionaliteit is bijvoorbeeld één van de vijf principes van Duurzaam Veilig. Er is hierbij sprake van wegcategorisering en bij elke weg hoort een bepaalde weginrichting en belijning.

De producten van Roelofs op gebied van Mobiliteit, zoals ontwerpen en inrichtingstekeningen, worden hier dan ook zoveel mogelijk op afgestemd. Elke locatie is en blijft immers uniek.

Kruispuntanalyse

Wilt u weten wat de effecten zijn van een  nieuw kruispunt? Of wilt u weten welk kruispunttype het meest geschikt is voor de situatie? Roelofs kan u helpen met alle vraagstukken omtrent kruispunten door middel van een kruispuntanalyse.

De voordelen van een kruispuntanalyse door Roelofs:

 • Duidelijke simulatie van de gewenste kruispunttypes
 • Zeer nauwkeurige resultaten
 • Advies voor de beste oplossing
 • Onze ervaren mobiliteitsadviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van weginrichting en kruispuntvormen

Wilt u meer informatie, neem dan een kijkje op onze website:

www.kruispuntanalyse.nl

Verlichting openbare ruimte

Het ontwerp van de openbare verlichting wordt vaak al betrokken bij de uitwerking van de infrastructuur. Vanuit de advisering stelt Roelofs beleidsplannen op voor openbare verlichting en kan tevens de communicatie omtrent het beleidsplan verzorgd worden.

Ook kan Roelofs van dienst zijn met:

 • Adviseren omtrent dynamisch verlichtingsmanagement
 • Uitvoeren van lichtsterkteberekeningen
 • Toezicht en directievoering tijdens uitvoering openbare verlichting projecten
 • Bepalen (vervangings)kosten
 • Opstellen overzicht besparing energiekosten openbare verlichting

Als organisatie houden we goed rekening met de situatie per fase van het werk. Denk hierbij aan de locatiekeuze met de inrichting van de woonrijpsituatie of het tijdig informeren van de bewoners bij reconstructies. Door de werkzaamheden mee te nemen met de werkzaamheden van de civiele aannemer en/of nutsbedrijven wordt de overlast beperkt en kan de opdrachtgever kosten besparen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact

Nog niet overtuigd?

Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. C.T. (Tim) Adema hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Contact