0546 - 67 88 88

Verkeersadvies

Reizigers moeten op een vlotte en veilige manier van A naar B kunnen reizen. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen geeft Roelofs verkeersadvies over de verschillende mogelijkheden en de beste toepassing.

Verkeersadvies
Verkeersadvies
Advies is maatwerk
Ondersteuning bij het uitdragen
Verkeersadvies

De bereikbaarheid van locaties verbeteren is een uitdaging. Reizigers moeten op een vlotte en veilige manier van A naar B kunnen reizen. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen geeft Roelofs verkeersadvies over de verschillende mogelijkheden en de beste toepassing.

Ons adviesbureau mobiliteit heeft veel kennis van zaken en een ruime ervaring in het schrijven van advies- en beleidsrapportages. Sommige zaken liggen politiek gevoelig, daardoor heeft u mogelijk behoefte aan een verkeersadviseur die u kan helpen om het goed te brengen. De verkeersadviseurs van Roelofs hebben zeer veel strategische ervaring in de omgang met burgers, ondernemers, bestuurders en overige belanghebbenden.

De adviestak van Roelofs staat garant voor:

 • Praktische adviezen – vanuit onze ervaring kiezen we voor een pragmatische benadering
 • Korte communicatielijnen
 • Volledige ontzorging: het advies kunnen wij tevens uitwerken
Advies is maatwerk

Een passend mobiliteitsadvies bestaat altijd uit maatwerk. Om tot een goed advies te komen begint de mobiliteitsadviseur met een onderzoek naar het vraagstuk. Wat is het probleem en wat is precies de oorzaak van dat probleem? Op basis van dit onderzoek wordt er een verkeersadvies gegeven met een maatregel die de situatie optimaliseert.

Verkeersadvies is mogelijk op onder andere de volgende gebieden:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Verkenningsstudies
 • Beleidsstudies
 • Tracéstudies
 • Ontsluitingsstudies
 • Verkeersveiligheidsstudies
 • Verkeersstructuurplannen en verkeersplannen
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Verlichtingsplannen
 • Parkeerbeleidsplannen en parkeertoetsen
 • Handboek openbare ruimte
 • Beheer en onderhoud
 • Uitwerking van het advies

Nadat één van onze verkeersadviseurs een advies heeft gegeven, kunnen wij dit advies eventueel verder voor u uitwerken. De maatregel wordt dan omgezet naar een ontwerp. Tevens kan Roelofs, met inbreng van onze andere expertises, de uitvoering volledig verzorgen en u ondersteunen op civieltechnisch vlak met bijvoorbeeld adviezen over het Beheer en Onderhoud.

Ondersteuning bij het uitdragen

Bij Roelofs geven we niet alleen infra advies, we hebben het hele proces van A tot Z in huis. Zo kunnen de mobiliteitsadviseurs van Roelofs u tevens ondersteunen in het uitdragen, verdedigen en communiceren van plannen en verkeerskundige adviezen. Afhankelijk van de wensen kan het advieswerk van de adviseur mobiliteit zowel op detacheringsbasis of via indirecte advisering op afstand worden ingevuld.

Goede communicatie levert draagvlak op

Onze mobiliteitsadviseurs hebben veel kennis van zaken en een ruime ervaring in het schrijven van advies- en beleidsrapportages. Soms liggen zaken politiek gevoelig en heeft u behoefte aan een verkeersadviseur die u kan helpen om het goed te brengen. De mobiliteitsadviseurs van Roelofs hebben zeer veel strategische ervaring in de omgang met burgers, ondernemers, bestuurders en overige belanghebbenden. Participatieprojecten en projecten waarin omgevingscommunicatie een grote rol speelt zijn specialismen binnen ons bedrijf. We gaan de uitdaging graag aan!

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. C.T. (Tim) Adema hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Contact