0546 - 67 88 88

Verkeersonderzoek

Iedereen kent het wel: lang wachten voor een rood stoplicht, terwijl er van de andere kanten helemaal geen verkeer aan komt. De verkeersafwikkeling zorgt vaak voor knelpunten.

Verkeersonderzoek
Verkeersonderzoek
Onderzoek conform CROW 248
Soorten verkeersonderzoek
Verkeersonderzoek

Iedereen kent het wel: lang wachten voor een rood stoplicht, terwijl er van de andere kanten helemaal geen verkeer aan komt. De verkeersafwikkeling zorgt vaak voor knelpunten. Daarnaast zijn er verschillende wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte, waarin ook mobiliteit een grote rol vervult. Om hier oplossingen voor te bedenken en te zorgen voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling is er een verkeersonderzoek nodig.

Roelofs kan alle soorten verkeersonderzoeken verzorgen:

 • Verkeerstellingen (zowel mechanisch als visueel)
 • Parkeer- en kentekenonderzoek
 • Passantentelling
 • Verkeersstudie
 • Mechanische tellingen
 • Visuele kruispunt-/rotondetellingen
 • Akoestisch onderzoek
 • Onderzoek toegankelijkheid mindervaliden

Roelofs kan adviseren welk type onderzoek het meest geschikt is om de verkeerssituatie in kaart te brengen. Na het uitvoeren van het verkeersonderzoek worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd tot het gewenste niveau.

Onderzoek conform CROW 248

Waar mogelijk voert Roelofs verkeersonderzoeken uit conform CROW publicatie 248, handboek verkeersonderzoek. In dit handboek zijn de meest toegepaste methoden en technieken voor verkeersonderzoek opgenomen. Door het gebruik van checklists kan worden achterhaald welke problemen er spelen. Op basis hiervan wordt de meest geschikte onderzoeksmethode per probleemgebied vastgesteld.

Vertaling van verkeersonderzoek naar verkeersbeleid

Na uitvoering van het verkeersonderzoek kan, indien gewenst, een beleidsadvies geformuleerd worden en/of kunnen de gegevens worden verwerkt worden in VISSIM. Daarnaast zijn de resultaten van het verkeersonderzoek te gebruiken voor het bepalen van de verwachte jaarlijkse groei. Ook hierbij vormt CROW 248 een belangrijk hulpmiddel.

Soorten verkeersonderzoek

Bij het aanpassen of ontwerpen van een verkeerssituatie zal eerst inzicht moeten worden verkregen in de hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van de weg. Wanneer dit niet bekend is, moeten de gegevens door middel van een verkeersonderzoek verkregen worden.

Roelofs adviseert welk type verkeersonderzoek het meest geschikt is om de verkeerssituatie in kaart te brengen en kan dit onderzoek vervolgens ook uitvoeren. Veelvoorkomende onderzoeken zijn:

 • Verkeerstellingen
  Zowel mechanische als visuele verkeerstellingen worden door Roelofs uitgevoerd. Bij een mechanische verkeerstelling worden de verkeersintensiteiten gemeten door middel van telslangen. Bij een visuele verkeerstellingen wordt het verkeer gemonitord door mensen. Hierbij kan ook onderscheid worden gemaakt tussen verkeerscategorie├źn en de richting van het verkeer worden geregistreerd.
 • Parkeeronderzoek
  Parkeeronderzoek wordt onderverdeeld in parkeerduuronderzoek en parkeerzegging. Bij een parkeerduuronderzoek wordt gemonitord hoe lang een auto ergens staat geparkeerd. Hiermee kan worden bepaald of er bijvoorbeeld een parkeerschijfzone moet komen. Bij een parkeerzegging wordt gekeken of een parkeerplaats wel of niet in gebruik is. Met dit onderzoek kan de parkeerdruk worden vastgesteld.
 • Kentekenonderzoek
  Met een kentekenonderzoek wordt het kenteken geregistreerd en kan de herkomst en bestemming van het verkeer worden vastgesteld. Met deze informatie kan vervolgens een maatregel voor de verkeerssituatie worden bepaald.
 • Passantentelling
  Bij een passantentelling wordt het aantal voetgangers en fietsers dat voorbij komt geregistreerd.
 • Toegankelijkheid mindervaliden
  Bij een toegankelijkheid mindervalidenonderzoek wordt een stad of dorp onderzocht op de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een kinderwagen, rollator en rolstoel. Dit onderzoek vindt vaak in overleg met de betrokken instanties en belangenverenigingen.
 • Verkeersstudie
  Een verkeersstudie gaat dieper dan alleen tellen of meten. Bij een verkeersstudie wordt de verkeersafwikkeling in kaart gebracht en wordt een stuk expertise ingebracht. Er wordt een maatregel bedacht en getoetst en een advies uitgebracht. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verkeersmodellen zoals VISSIM.

Na het uitvoeren van het verkeersonderzoek worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd tot het gewenste niveau.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. C.T. (Tim) Adema hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Contact