0546 - 67 88 88

Verhardingsadvies

Het uitgebreide wegenareaal van Nederland in goede conditie houden is een hele uitdaging, zeker binnen de bestaande budgetten. Een goed verhardingsadvies is dan ook onmisbaar. Door de combinatie van onze kenniskant en de jarenlange praktijkervaring kan Ro

Verhardingsadvies
Verhardingsadvies
De inventarisatie
Bepaling restlevensduur, ontwerplevensduur en onderhoud
Verder dan advies
Verhardingsadvies

Het uitgebreide wegenareaal van Nederland in goede conditie houden is een hele uitdaging, zeker binnen de bestaande budgetten. Een goed verhardingsadvies is dan ook onmisbaar. Door de combinatie van onze kenniskant en de jarenlange praktijkervaring kan Roelofs u voorzien van het beste verhardingsadvies.

Niet elke verharding is overal toepasbaar. Daarom wordt in het advies van Roelofs niet alleen rekening gehouden met de omgeving, doelen en wensen maar ook met de toekomstige situaties, de ondergrond en de voorkeuren van de klant. Zo kan er bijvoorbeeld een voorkeur zijn voor asfalt of juist beton. De uiteindelijk gekozen oplossing kan tevens door Roelofs worden gerealiseerd.

Ook de bepaling van de restlevensduur van de verharding, de ontwerplevensduur en de bepaling van het nodige onderzoek wordt verzorgd door Roelofs.

De inventarisatie

Een passend verhardingsadvies begint bij een goede inventarisatie van de basisgegevens en uw wensen en eisen. Er wordt altijd gestart met het verzamelen van de relevante gegevens, zoals:

  • De draagkracht van de ondergrond
  • De gegevens van de bestaande constructie
  • De funderingsconstructie
  • De gegevens van de nieuw geplande constructie
  • De verkeersgegevens

Roelofs kan zelf het verhardingsonderzoek inclusief verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 voor u uitvoeren. En mochten er aanvullende milieu hygi├źnische onderzoeken nodig zijn, dan kunnen wij dat ook voor u verzorgen.
Bij bestaande constructies zal Roelofs te allen tijde zelf de situatie ter plaatse schouwen en worden ook de schadepatronen aan de weg volledig in beeld gebracht. Zo kan een zo goed mogelijk verhardingsadvies worden gegeven.

Bepaling restlevensduur, ontwerplevensduur en onderhoud

Veel van de wegen in Nederland bereiken het einde van hun levensduur en vragen om grootschalig onderhoud. Hierbij zijn er verschillende oplossingen denkbaar, waar wij door middel van een verhardingsadvies in kunnen ondersteunen. Na uitvoering van wegenbouwkundig onderzoek is ook een passend herontwerp mogelijk.

Ook kunnen hierbij de verschillende onderhoudsmaatregelen bepaald worden inclusief een doorrekening over de gehele levensduur. De uitvoeringsmethodiek en de kosteneffectiviteit van de onderhoudsmaatregelen zijn belangrijke criteria bij het bepalen van de beste onderhoudsmaatregelen. Bij het bepalen van de restlevensduur en de onderhoudsmaatregelen dienen de bevindingen uit de visuele inspectie en de wegenbouwkundige onderzoeken als basis.

Analyse van valgewicht deflectie metingen volgens CROW 92

Voor het analyseren van de resultaten van de metingen is de in de CROW-publicatie 92 omschreven methode leidend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modernste software voor het ontwerp en herontwerp van verhardingen:

  • Care, het Rijkswaterstaatprogramma voor ontwerp en herontwerp van asfaltverhardingen
  • Quasar, voor het ontwerp en herontwerp van plattelandswegen (dunne asfaltverhardingen)
  • Bisar
  • Bescon 1.0, voor het dimensioneren van elementverhardingen (elementen)
  • Vencon 2.0, voor de dimensionering en analyse van betonverhardingen
Verder dan advies

Het verhardingsadvies wordt door Roelofs uitgewerkt in een heldere en duidelijke rapportage. Maar wij gaan graag verder voor u. Zo kunnen wij u desgewenst van een bestek en tekeningen voorzien. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in geodesie en de civieltechnische uitvoering of de gehele uitvoering voor u realiseren.

We gaan graag met u om de tafel om de mogelijkheden te bespreken!

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. G. (Gerrit) Woudman hoofd kenniscluster en senior adviseur Beheer en Onderhoud

Contact