0546 - 67 88 88

Water, riolering en ecologie

De aandacht voor water blijft onverminderd groot. Klimaatontwikkelingen, de schaarse ruimte, nieuwe wetgeving, nationaal beleid en Europese (Kader) Richtlijnen maken dat het waterbeheer steeds complexer wordt.

Water, riolering en ecologie
Water, riolering en ecologie
Rioleringsbeheer
Hydraulische berekeningen
Beleidsplannen
Ontwerpen
Water, riolering en ecologie

De aandacht voor water blijft onverminderd groot. Klimaatontwikkelingen, de schaarse ruimte en bezuinigingen zijn onderwerpen die vandaag de dag belangrijk zijn. Ook de lange termijn visie op de waterketen en de intensievere samenwerking tussen overheden maken het water- en rioleringsbeheer blijvend interessant.

Wij zien het als een uitdaging om vanuit de complexiteit en dynamiek van de huidige opgaven tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. We zien daarvan dagelijks de voorbeelden in onze projecten. Door onze brede kennis van aanpalende vakgebieden en beleidsvelden, onze ervaring met integraal ontwerpen en onze uitvoeringskennis zijn wij als ecologisch adviesbureau uitstekend in staat om met onze adviezen en ontwerpen in te spelen op de veranderende omgeving.

Wij kunnen u van dienst zijn op de volgende water- en rioleringsgebieden:

 • Beleidsplannen
 • Hydraulische berekeningen
 • Ecologisch advies
 • Ontwerpen
 • Beheer
 • Riool aanleggen
Rioleringsbeheer

Er is terecht veel aandacht voor het beheer van riolering en water. Er gaat veel geld in om en het gaat er, zeker in deze tijd, om dat de beschikbare gelden zo effectief en doelmatig mogelijk ingezet worden.

Als ecologisch adviesbureau heeft Roelofs daarvoor een aantal systemen beschikbaar. Zo bepalen wij op basis van alle beschikbare inspecties samen met u de restlevensduur van de riolen. Meer informatie uit uw beschikbare data halen noemen we dat. Dit vormt de basis van een krachtige analyse tool waarmee een herkenbaar plan wordt gegenereerd dat onderscheid maakt in reparatie, renovatie en vervanging van riolen. Het meest belangrijk is wellicht dat u met behulp van de analyse tools in deze systemen beter inzicht krijgt in die kenmerken van uw stelsel die uw beheer nu en in de toekomst bepalen.

We leggen het u graag uit in een persoonlijk gesprek of kijk onder ‘kennisdocumenten’ voor meer achtergrondinformatie.

Hydraulische berekeningen

De gevolgen van extreme neerslag zijn perfect in kaart te brengen met de hydrologische modellen van ons ecologisch adviesbureau. Naast extreme neerslagberekeningen kunt u bij ons ook terecht voor de meer traditionele basisrioleringsplannen, al dan niet verbreed.

Wij streven ernaar onze modellen continue te verbeteren. Het combineren van neerslagdata met meetdata uit de riolen verbetert de modellen en daarmee de voorspellende waarde daarvan. Voor meetcampagnes hebben we een set met dataloggers beschikbaar. Deze worden ingezet voor niveaumetingen in rioolstelsels, maar ook het functioneren van infiltratievoorzieningen en wadi’s kan worden onderzocht.

Lees hier meer over hydrologisch onderzoek en hydraulische berekeningen.

Beleidsplannen

Voor gemeenten, waterschappen, provincies en ontwikkelaars adviseren wij op alle uiteenlopende watergebieden. Onze beleidsplannen staan bekend om de integrale blik op het beleidsveld en de inpassing in zowel de beleids als in de ruimtelijke omgeving buiten.

Plannen die ons ecologisch adviesbureau kunnen opstellen zijn onder andere:

 • Gemeentelijk waterplan
 • Beleidsplan grondwater
 • Afkopelplan
 • Waterkwaliteitspoor studie
 • Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Studie optimalisatie afwatersysteem

Lees hier meer over beleidsplannen.

Ontwerpen

Door onze grote kennis van ontwerp en uitvoering, opgedaan in Design & Construct projecten, zijn wij dé partij om voor u een uitvoerbaar ontwerp op te stellen. Denkt u aan afkoppelontwerp, rioolontwerpen, beekherstel, waterhuishouding, watertoetsen, ontwerpherstel grondwatersysteem, diepinfiltratie, bergbezinkbassins, etc.

Vanzelfsprekend stellen wij de kennis van ons ecologisch adviesbureau ook ten dienste van u als wij voor u een bestek opstellen of een prestatiecontract vormgeven. Een bijzondere en gespecialiseerde vorm van ontwerpen is het ontwerpen van rioolrenovaties en die van relinen in het bijzonder. Ook hier bundelen wij onze kennis van ontwerpen met onze kennis van uitvoeren. Verder voeren wij rioolrenovaties en rioolreparaties uit aan uw leidingen, putten en huisaansluitingen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact

Nog niet overtuigd?

Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact