0546 - 67 88 88

Beekherstel

Voorheen werden beken ingericht op een optimale waterafvoer en een efficiënt onderhoud. Vandaag de dag worden er veel meer eisen gesteld aan de inrichting van beken, ook wel beekherstel genoemd.

Beekherstel
Beekherstel
Ontwerp en realisatie van beekherstel
Beekherstel

Voorheen werden beken ingericht op een optimale waterafvoer en een efficiënt onderhoud. Vandaag de dag worden er veel meer eisen gesteld aan de inrichting van beken, ook wel beekherstel genoemd. De kwaliteit van natuur en landschap is een belangrijke rol gaan spelen. Uiteraard hebben verdrogingsbestrijding en het voorkomen van extreme piekafvoeren hierbij nog steeds de aandacht.

Roelofs ontwerpt en realiseert verschillende projecten in het kader van beekherstel en rivierverruiming. Denk hierbij aan:

  • Rivierverruiming
  • Ontwerp en aanleg vispassages
  • Baggerwerken opstellen
  • Aanleg waterbergingen
  • Realisatie meanders
Ontwerp en realisatie van beekherstel

Beekherstel is gericht op het herstellen van natuurlijke processen zoals de morfologie, het natuurlijk afvoerregime en vegetatieontwikkeling. Roelofs helpt opdrachtgevers hierbij. Zo zijn er voor verschillende waterschappen bijvoorbeeld vispassages ontworpen en aangelegd.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt worden in stedelijk gebied oude sprengen, watergangen en beken hersteld. Een bijkomend voordeel is dat de beken net als vroeger een grote rol kunnen vervullen in de stedelijke wateropgave en natuurvriendelijke inrichting. Herstel van beken in de stad of het dorp brengt oude waterstructuren terug. Deze kunnen mede een oplossing bieden aan de berging en afvoer van neerslag van afgekoppelde verharde oppervlakken.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact