0546 - 67 88 88

Landelijk water

Landelijk water kent andere problematieken dan stedelijk water. We hebben te maken met klimaatveranderingen, een dalende bodem en een stijging van de zeespiegel.

Landelijk water
Landelijk water
Landelijk water

Landelijk water kent andere problematieken dan stedelijk water. We hebben te maken met klimaatveranderingen, een dalende bodem en een stijging van de zeespiegel. Roelofs denkt hier graag in mee en ontwerpt en realiseert praktische, haalbare oplossingen op het gebied van landelijk water.

Het doel van Waterbeheer 21e eeuw (WB21) is het oplossen en voorkomen van wateroverlast in zowel het stedelijk als landelijk gebied. Voor het op orde krijgen van het grond- en oppervlaktewater moet nog heel wat gebeuren. Deze wateropgave biedt volop kansen om het landelijk gebied veiliger, mooier en vitaler te maken, bijvoorbeeld door middel van waterberging.

Verdroging

De laatste jaren hebben we gezien dat het omgaan met extreme neerslag niet het enige probleem is. Door de klimaatverandering moeten we ook voorbereid zijn op perioden van extreme droogte. Zo zijn de land- en tuinbouw afhankelijk van beregening en verdient de watervoerendheid en afvoercapaciteit van beken aandacht. Roelofs neemt daarom verdroging mee in haar beheersplannen, ontwerpen en projecten.

Roelofs biedt u onder meer de volgende oplossingen op het gebied van landelijk water:

  • Inrichting waterbergingsgebieden
  • Aanleg hoogwaterkeringen
  • Ontwerp en aanleg van kunstwerken
  • Beekherstel
  • Rivierverruiming
  • Ontwerp en aanleg van vispassages
Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact