0546 - 67 88 88

Riolering plan en beleid

Welke rol speelt nieuwe sanitatie op het gemeentelijk rioleringsplan en hoe moet ik daarop anticiperen als gemeente? Hoe veroudert mijn rioolstelsel en welke effecten heeft dit op mijn heffing? Allemaal vragen waarop wij beleidsmatig kunnen ondersteunen.

Riolering plan en beleid
Riolering plan en beleid
Rioleringsplannen
Gemeentelijk rioleringsplan
Hydraulische berekeningen
Riool aanleggen
Riolering plan en beleid

Welke rol speelt nieuwe sanitatie op het gemeentelijk rioleringsplan en hoe moet ik daarop anticiperen als gemeente? Hoe veroudert mijn rioolstelsel en welke effecten heeft dit op mijn heffing? Allemaal vragen waarop wij u beleidsmatig kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een gemeentelijk rioleringsplan.

Maar ook voor vragen rondom rioleringsbeleid en rioleringsplannen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over een breed samengestelde database met kosten kentallen, waardoor wij uw kosten kunnen afzetten tegen die van uw collega’s. De informatie die hieruit komt kunt u gebruiken voor het onderbouwen van uw beleid en of het verder optimaliseren van uw rioleringsbeleid en rioleringsplan.

Roelofs kan ondersteunen bij alle vormen van plan en beleid op het gebied van riolering:

 • Opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan
 • Opstellen van alle mogelijke rioleringsplannen
 • Hydraulische berekeningen
 • Rioolbeheer
 • Advisering
 • Uitvoering van plannen en adviezen
Rioleringsplannen

Als ondersteuning bij het rioleringsbeleid en het daaruit voortvloeiend rioleringsplan maakt Roelofs gebruik van de meest actuele kennis, wetten, beleidsregels en de modernste rekensoftware. Zo kunnen wij met behulp van Infoworks uw rioolsysteem en uw oppervlaktewatersysteem integraal en niet stationair doorrekenen. Ook kunnen we de invloed van het grondwatersysteem in onze modellering meenemen.

Er zijn vele verschillende rioleringsplannen mogelijk:

 • Gemeentelijk Rioleringsplan
 • Basis rioleringsplan (onderzoek naar de afvoercapaciteit van een gemeente, stad of gebied en welke maatregelen zijn er nodig om problemen op te vangen)
 • Uitbreidingsplan riolering
 • Regenwaterstructuurplan
 • Afkoppelplan
 • Waterkwaliteitsspoorstudie
 • Watertoets en waterhuishoudingsplan

En nog vele andere vormen.

Gemeentelijk rioleringsplan

Rioolbeheer is het zorgen voor het goed functioneren van de riolering. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de wettelijk verplichte planvorm waarin de gemeente het rioolbeheer vormgeeft. Ook regenwater en grondwater valt hieronder.

Roelofs assisteert gemeenten bij hun rioolbeheer en uitvoering van taken:

 • Beoordelen van inspecties
 • Opstellen vernieuwingsplan en vernieuwingsplanning (voorheen vervangingsplanning)
 • Opstellen reparatieplan
 • Opstellen reinigingsplan
 • Opstellen inspectieplan
 • Kostendekkingsberekening
 • Bepalen vervangingskosten
Hydraulische berekeningen

De gevolgen van extreme neerslag op uw gebied – zoals wateroverlast – kunnen wij met onze modellen volledig in kaart brengen. Dagelijks zijn wij bezig met het modelleren van water- en rioolsystemen (hydraulische modellering). In onze visie moeten beide systemen integraal worden beschouwd en derhalve ook worden doorgerekend. Ook de integrale combinatie met het grondwatersysteem kan in bepaalde situaties grote toegevoegde waarde hebben.

Voorspellende waarde

Het combineren van neerslagdata met meetdata uit de riolen verbetert de modellen. Hiermee wordt de voorspellende waarde verbeterd. Voor meetcampagnes hebben we een set met dataloggers beschikbaar. Deze worden ingezet voor niveaumeting in rioolstelsel, maar ook het functioneren van infiltratievoorzieningen en wadi’s kan real time worden onderzocht.

Roelofs heeft een groot aantal projecten met succes afgerond en wij zien ook in de praktijk dat de maatregelen resultaat hebben. Wij streven ernaar onze modellen continu te verbeteren.

Riool aanleggen

Samen kunnen we nog zoveel bedenken, maar rioleringsplannen en adviezen dienen ook uitvoerbaar te zijn. Naast adviseren is Roelofs sterk in ontwerp en de bijbehorende uitvoering rondom het aanleggen van riolen. Hierdoor komen wij met werkbare oplossingen.

Roelofs beschikt over ruime ervaring op het terrein van de aanleg van riolen. Bovendien beschikt Roelofs over de benodigde vakmensen en materieel. Hierdoor kan Roelofs bij een opdracht voor het aanleggen van riolering snel schakelen.

Zo kunnen wij de onderstaande zaken voor u realiseren:

 • Riool aanleggen
 • Riool renoveren
 • Riool relinen
 • Drukriolering aanleggen
 • Buis in buis systemen aanleggen
Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact