0546 - 67 88 88

Nieuwsarchief - 2013 - 06

Meer waarde aan ruimte op Natuurtop Herwijnen Geplaatst op 28 juni 2013

Roelofs was uitgenodigd om bij de Natuurtop in Herwijnen haar ideeën te delen. De samenwerkingen in projecten en gebiedsontwikkelingen samen met meerdere partijen als provincies, gemeenten, waterschappen, LTO, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, natuurbeheer, bewoners, en overige overheidsinstanties hebben ons een serieuze marktpartij gemaakt met veel inlevingsvermogen voor natuur, mens en economie.

Veel aandacht voor EMVI netwerkbijeenkomst van Or-Quest en Roelofs Geplaatst op 19 juni 2013

Roelofs heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gehouden over de meerwaarde van EMVI. De nieuwe aanbestedingswet, die per 1 april 2013 in werking is getreden, bepaalt dat een opdracht niet meer op basis van de laagste prijs mag worden gegund, maar dat kwaliteit nu ook een belangrijke graadmeter is

Zand ten behoeve van verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek Geplaatst op 17 juni 2013

Rijkswaterstaat is, in samenwerking met de provincies Groningen, Drenthe en de omliggende gemeenten, de N33 tussen Assen en Zuidbroek aan het verdubbelen. Dit gebeurt om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Open dag Wetering Oost en –West Geplaatst op 12 juni 2013

In de polders Wetering-Oost en –West wordt er door Roelofs, in combinatie met De Waard Grondverzet B.V. een nieuw waterbergings- en natuurgebied van 300 hectare aangelegd.

Feestelijke opening Koning Willem-Alexanderkanaal Geplaatst op 10 juni 2013

Twee jaar geleden is in opdracht van de provincie Drenthe de combinatie Roelofs-J.C. Krans-Hoornstra begonnen met de aanleg van het kanaal. Naast het graven van het kanaal en aanleg van de bruggen maakt ook de koppelsluis onderdeel uit van dit project.

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer