0546 - 67 88 88

Lovende woorden en applaus Veenendaal

Geplaatst op 01 juni 2012

Afgelopen maandag 21 mei jl. vond in de raadszaal van de gemeente Veenendaal de evaluatie plaats t.b.v. het project “herinrichting Kernwinkelgebied” te Veenendaal. Vertegenwoordigd waren ondernemers en bewoners vanuit het kernwinkelgebied en de raadsleden, de wethouder, de projectgroep vanuit de gemeente Veenendaal. Daarnaast was het Interne Projectteam van Roelofs Wegenbouw aanwezig om in een open gesprek ervaringen uit te wisselen over de uitvoering van de werkzaamheden.


Voorgestelde inrichting Kernwinkelgebied

Tijdens de evaluatieavond werd aandacht besteed aan de beleving van het nieuwe winkelgebied, waarbij impressies werden vergeleken met de nieuwe gerealiseerde situatie. Alle aanwezigen waren het er over eens dat het geschetste beeld van de impressies ook werkelijkheid is geworden.

Uitvoering

Naast het ontwerp werd ook de uitvoering van het project tijdens de evaluatie uitvoerig besproken.

Maurice Kassing (projectleider namens de gemeente Veenendaal) legde uit dat Roelofs Wegenbouw als aannemer van het project was geselecteerd, nadat zij een inschrijving had gedaan waarin bleek dat zij het beste idee hadden bij de uitvoering van het project. Hierbij werd Roelofs Wegenbouw, naast een inschrijfprijs, beoordeeld op de omgang met de volgende uitdagingen:

1. Planning:
start project 15 maart 2011 en oplevering project 4 november 2011


2. Bereikbaarheid
Ten allen tijde doorgang voor bevoorrading

Minimale hinder voor winkelend publiek


3. Fietsers in winkelstraat
Ook voor fietsers diende het winkelgebied toegankelijk te blijven waarbij tevens rekening diende te worden gehouden met fietsparkeren tijdens de uitvoering 

4. Communicatie en Klachtenafhandeling
Hoe communiceert de opdrachtnemer met de diverse stakeholders en hoe worden klachten afgehandeld


5. Verhogen aantrekkelijkheid van winkelgebied tijdens de uitvoering van de werkzaamheden


Lovende woorden en applaus

Nadat Maurice Kassing uitleg had gegeven over de projectaanpak zoals Roelofs deze omschreven had in haar Plan van Aanpak, werd aan de aanwezigen gevraagd hoe zij de uitvoering ervaren hadden.  Aanwezigen werden aan het woord gelaten, waarbij openhartig werd gesproken over een bijzonder plezierige uitvoerende partij. Sterke punten waren dat, ondanks de hoge planningsdruk, de vele ondergrondse verrassingen, de hoeveelheid winkelend publiek en de bevoorrading Roelofs een knap staaltje werk had geleverd. De beloofde punten vanuit het Plan van Aanpak waren dan ook ruimschoots nagekomen. Met name communicatie en klachtenafhandeling, waarbij bewoners, winkeliers en winkelend publiek adequaat werden geholpen door de medewerkers van Roelofs, werd als zeer positief ervaren. Aanwezigen vonden dit een compliment waard, waarbij een spontaan applaus klonk vanuit de raadzaal!

Voor meer informatie over het project “herinrichting Kernwinkelgebied” te Veenendaal kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen:

Maurice Kassing, projectleider gemeente Veenendaal            tel. 0318 538 538

Rob Alberti, regiomanager Roelofs                                               tel. 0318 557 557

René Marsman, procescoördinator / communicatie Roelofs   tel. 0318 557 557

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer