0546 - 67 88 88

Ook Stadskanaal gaat over op de aanleg van voorrangspleinen

Geplaatst op 06 maart 2019

In het kader van de centrumvernieuwing van Stadskanaal heeft Roelofs de gemeente geadviseerd over de bijbehorende verkeersstructuur, in samenwerking met Hoornstra Aannemingsmaatschappij N.V. die de uitvoering verzorgt voor het centrumplan in Stadskanaal. Tijdens de planvorming is gekeken naar de totale bereikbaarheid van het centrum. Een belangrijk onderdeel in het plan was de toepassing van de juiste kruispuntvormen.

Momenteel kent het centrum van Stadskanaal verschillende viertondes: pleintjes waarop verkeer om elkaar heen rijdt en verkeer van rechts voorrang heeft. Deze kruispuntvorm is relatief uniek. Dit leidt tot onduidelijke en onveilige situaties. Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum te verbeteren worden de bestaande viertondes omgebouwd. Op twee locaties komen hiervoor rotondes in de plaats. De andere twee worden omgebouwd naar voorrangspleinen.

De voordelen van voorrangspleinen
In Nederland zijn voorrangspleinen sinds 2007 in opkomst. Door de positieve ervaringen kiezen steeds meer wegbeheerders voor de aanleg van deze kruispuntoplossing. Inmiddels liggen al meer dan 50 voorrangspleinen verspreid door het hele land.
Bij een voorrangsplein worden de voordelen van een ‘standaard’ voorrangskruispunt en een rotonde gecombineerd:

  • Door op het kruispunt opstelruimte te creëren kan verkeer om elkaar heen rijden en blokkeert afslaand verkeer de hoofrijbaan niet, wat de doorstroming op de hoofdrichting ten goede komt;
  • Ook leidt de kruispuntvorm tot minder kruisende verkeerstromen, wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid;
  • Door de opstelruimte midden op het kruispunt kunnen fietsers en voetgangers makkelijker en veiliger oversteken.

De voorrangspleinen in Stadskanaal komen mede tot stand door inzet van de expertise van Roelofs op het gebied van verkeersontwerp en specifiek de kennis en ervaringen met voorrangspleinen.

Interesse in de mogelijkheden van een voorrangsplein? Neem dan vrijblijvend contact op!

Contact kenniscluster Mobiliteit

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer