0546 - 67 88 88

Schop in de grond in Norg!

Geplaatst op 10 november 2017

Op vrijdag 10 november heeft wethouder Henk Kosters samen met Roelofs de eerste schop in de grond gezet als start van de nieuwe woonwijk Oosterveld. De starthandeling vond plaats ter hoogte van de Oosterveldweg (kruising Peesterstraat/Bonhagen) in Norg.

Ter voorbereiding op de (woning)bouwwerkzaamheden wordt de eerste fase van  het plan Oosterveld de komende maanden bouwrijp gemaakt. Hierbij wordt onder andere grondwerk uitgevoerd, de riolering aangebracht en de Oosterveldweg wordt voor ongeveer de helft aangelegd.

De afgelopen maanden is voor het deel waar de werkzaamheden worden uitgevoerd in het veld een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn beperkt grondsporen aangetroffen, maar die geven geen aanleiding om dit nog verder te onderzoeken. Ondanks de geluiden over mogelijke verstoring van het foerageergebied van vleermuizen is uit recent onderzoek gebleken dat er met dit werk geen conflict wordt veroorzaakt met de Flora- en faunawet of de Wet natuurbescherming ten aanzien van soortbescherming. Met andere woorden: de werkzaamheden kunnen beginnen!

Roelofs gaat het project uitvoeren, waarbij de gemeente Noordenveld toezicht houdt op de werkzaamheden.

Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer