0546 - 67 88 88

2D rioolmodel Vries gemeente Tynaarlo

Project
Er zijn in Vries in de Markestraat meldingen bekend van water-op-straat. Dit wordt als hinderlijk ervaren, maar ernstige klachten en schademeldingen zijn niet bekend. Door klimaatverandering kan de overlast hier echter wel toe gaan nemen. Zowel toename van frequentie van water-op-straat als toename van waterdiepte met als gevolg een groter risico op schade.

In dit project is daarom inzichtelijk gemaakt wat de omvang van het water-op-straat is, wat de herhalingstijd is en wat mogelijke maatregelen zijn voor zowel de korte als de lange termijn. Op deze manier kan tijdig ingesprongen worden om het risico op wateroverlast te verlagen. Uitgangspunt van maatregelen is dat water-op-straat (water blijft tussen trottoirbanden) geen probleem is, zolang dit niet vaker dan eens per paar jaar optreedt. Wateroverlast (water in woningen, opdrijvende putdeksels, langdurig en veelvuldig afvalwater op straat en water op doorgaande wegen) moet voorkomen worden.

Bijzonderheden
Er is voorgesteld om de huidige oppervlakkige afvoerroute van water via het fietspad aan de westzijde van de Nieuw Rijksweg te optimaliseren zodat er minder water op straat komt te staan in de Markestraat. Het huidige maaiveld verhang richting het noorden is gemiddeld 1:1000. Ten noorden van de kruising met de Oude Rijksweg kan aangesloten worden op een nieuw te graven watergang.

Voor de lange termijn  is voorgesteld om een groot deel van het gemengde rioolstelsel bovenstrooms van de Markestraat af te koppelen. Hierdoor kan het risico op wateroverlast ook op een aantal andere locaties in Vries beperkt worden. Bovendien zal de vuiluitworp een stuk gereduceerd worden. Hiervoor is een nieuw HWA-stelsel ontworpen waarop ook een bestaande vijver is opgenomen. Hiermee komt extra retentie beschikbaar en kan de waterkwaliteit van de vijver verbeterd worden.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Tynaarlo

Provincie
Groningen

Aanvang project
augustus 2017

Oplevering project
ntb

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Stadskanaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact