0546 - 67 88 88

Aanleg boorlocatie Hempens

Het project
In opdracht van Vermilion Oil & Gas heeft Roelofs aan de Stûkloane in Warten de boorlocatie Hempens aangelegd.
De boorlocatie bestaat uit de boorlocatie zelf, de toegangsweg en het voor- en achterterrein.

De werkzaamheden startten met het opruimen van het terrein en het verwijderen van de begroeiing. Vervolgens is de voorbelasting aangebracht. Roelofs heeft een extra voorbelasting aangebracht zodat de zettingstijd verkort is van 8 weken naar 4 weken. Daarna zijn het voor- en achterterrein en de toegangsweg afgegraven en is de grond uit de voorbelasting hier aangebracht. Daaropvolgend zijn de stelconplaten voor de toegangsweg geplaatst en is de puinfundering op de gehele locatie aangebracht. Aansluitend zijn een tweetal stalen buizen geboord; de conductorbuis en de moushole.
De conductorbuis is 60 m1 lang en via deze buis zal naar gas geboord worden.
Vervolgens zijn de heipalen geheid t.b.v. de betonplaat, waarop later de boortoren wordt geplaatst. Hierna zijn de prefab boorkelder en de prefab hemelwaterput aangebracht. Rondom de betonplaat zijn prefab goten aangebracht voor de afwatering, waarna de vloeistofdichte betonvloer is gestort.
Na het uitharden van het beton is het asfalt aangebracht op de boorlocatie, het voor- en achterterrein bestaat uit puinfundering. Na het asfalteren is het terrein afgewerkt, het hekwerk aangebracht en zijn de overgangen tussen asfalt, beton en de goten vloeistofdicht afgekit.

Belangrijke aspecten
Er is extra voorbelasting aangebracht zodat de zettingstijd is verkort van 8 weken naar 4 weken.

Planning
Gunning: 18 juni 2013
Start uitvoering: 15 juli 2013
Opleverdatum: november 2013

Project in cijfers
11.500 m³ zand
1650 m drainage
9795 m² geotextiel
1325 ton menggranulaat
1475 ton hydraulisch menggranulaat
1380 m² stelconplaten
870 ton asfalt
91 heipalen
332 m hekwerk
3500 m² berm inzaaien

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Vermillion Oil & Gas Netherlands BV

Provincie
Friesland

Aanvang project
2013

Oplevering project
2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact