0546 - 67 88 88

Aanleg Orderbeek te Apeldoorn

Het project
De Orderbeek in Apeldoorn is één van de vele beken en sprengen die uitmonden in de Grift, welke het grootste gedeelte beslaat van het beken- en sprengensysteem van Apeldoorn. De Orderbeek heeft zich tussen 1619 en 1624 ontwikkeld ten behoeve van energie- en waterwinning voor koren- en oliemolens. De uitstekende waterkwaliteit was ook een belangrijke basis voor de papierindustrie. Uiteindelijk verloor de Orderbeek haar economische betekenis en is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw grotendeels onder de grond verdwenen. Door actuele ontwikkelingen in de buurt van de Orderbeek ontstonden er kansen voor de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe om de Orderbeek weer in ere te herstellen en het water weer zichtbaar wordt. Het weer bovengronds brengen draagt bij aan een verbetering van de ecologische- en belevingswaarde van de Orderbeek en de omgeving.

Momenteel werkt Roelofs in opdracht van de gemeente Apeldoorn, op basis van een RAW-bestek. Roelofs werkt aan het herstel van de Orderbeek op het tracé langs de Frans van Mierisstraat en Zanderijweg. Op basis van een economische meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Roelofs deze opdracht verworven.

Bijzonderheden
De werkzaamheden welke Roelofs verricht binnen het project omvat naast de aanleg de houten beschoeiing en beekbodem bestaande uit leem en grauwacke voor de Orderbeek, ook de gehele inrichting van de langs het tracé liggende openbare wegen en de aanleg van een parallelriool. De complexheid van deze werkzaamheden ligt in het feit dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in stedelijk gebied en woningen ten allen tijde bereikbaar moeten blijven.

Binnen het project wordt tevens een bijzonder kunstwerk gerealiseerd, namelijk een vistrap conform het principe van een De Wit-vispassage. Op basis van de situatie ter plaatse (beperkte beschikbare ruimte, groot hoogteverschil en waterafvoer) wordt dit principe toegepast, waarbij een vis door middel van opeenvolgende bekkens tegen het peilverschil in kan zwemmen. De bekkens worden met elkaar verbonden door middel van ten opzichte van elkaar verspringende doorzwemvensters van een vaste afmeting. Roelofs verzorgt binnen dit project tevens de gehele engineering van deze vispassage.

Project in cijfers
Herstel van de Orderbeek over circa 1.200 meter;
Engineering en realisatie van een De Wit-vispassage met hoogteverschil van circa 2,25 meter;
Realisatie van circa 1.350 meter houten beschoeiing;
Realisatie van de funderingsconstructie voor 42 bruggen;
Realisatie van circa 180 meter kokerduikers voorzien van frontmuren met metselwerk;
Realisatie van circa 1.000 meter riool;
Realisatie van circa 11.000m2 elementenverharding en circa 900m2 asfaltverharding.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn

Provincie
Gelderland

Aanvang project
november 2013

Oplevering project
september 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact