0546 - 67 88 88

Afkoppelen verhard oppervlak Kraggenburg

Het project
Samen met Waterschap Zuiderzeeland is een afkoppelstudie uitgevoerd voor een aantal kernen in de Noordoostpolder. Hoofddoel is om de afvoer van schoonregenwater naar de RWZI te beperken. In de studie zijn een aantal kansrijke gebieden geprioriteerd.

Eén van de gebieden betreft de kern Kraggenburg met een afvoeren verhard oppervlak van ca. 6.22 ha. Door in Kraggenburg minimaal 0,5 ha (8%) verhard oppervlak af te koppelen kunnen investeringen in het transportsysteem naar de zuivering Tollebeek uitgespaard worden.

De gemeente Noordoostpolder heeft Roelofs opdracht gegeven voor de uitwerking van de afkoppelopgave in Kraggenburg en het opstellen van het bestek en tekeningen. Hiervoor dienen hydraulische onderbouwingen te worden opgesteld en dienen de plannen te worden afgestemt met zowel interne en externe stakeholders.

Uitgangspunt is dat het bestaande gemengde riool omgevormd wordt tot HWA-afvoer en er een nieuwe DWA-afvoer wordt bijgelegd. Schadebeelden van het bestaande riool dienen te worden geïnventariseerd waarna herstelmaatregelen dienen te worden bepaald. De dakoppervlakken dienen te worden afgekoppeld en aangesloten op het HWA-riool en/of afwaterend op oppervlaktewater. De omgeving zal worden geïnformeerd middels een bewonersbijeenkomst.
Het ontwerp wordt uiteindelijk vertaald in een RAW bestek en tekeningen welke begin 2018 zal worden aanbesteed.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Noordoostpolder

Provincie
Flevoland

Aanvang project
september 2017

Oplevering project
januari 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 - 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact