0546 - 67 88 88

Afkoppelplan Hemenweg Stadskanaal

Het project
De gemeente Stadskanaal heeft de intentie om het hemelwater binnen de gemeente af te koppelen. Het gebied rondom de Hemenweg heeft een hoog verhardingspercentage waarbij een groot deel bestaat uit vlakke daken (achterzijde) van panden die gevestigd zijn aan de Hoofdstraat. Dit maakt het gebied ‘Hemenweg’ mogelijk interessant om af te koppelen.
De gemeente wil inventariseren welke inspanning nodig is om het hemelwater van de Hemenweg af te koppelen. In het kader hiervan zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd om dimensies van regenwaterriolen in het gebied te bepalen.
Het hemelwaterriool voert af op het oppervlaktewater langs de Continentenlaan.

In het kader van de stedelijke wateropgave is binnen het project onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot infiltratie binnen het gebied. Hiervoor zijn peilbuizen geplaatst.
Middels veldwerk is de doorlatendheid van de ondergrond bepaald. De doorlatendheid van het cunetzand is bepaald met de omgekeerde boorgatmethode. De doorlatendheid van de  diepere grondlagen is bepaald door waterstanden in geplaatste peilbuizen tijdelijk te verhogen, de drukafname te bemeten en de gemeten waarden met de Hvorslev Methode om te rekenen.

Uiteindelijk bleek infiltratie op basis van een te hoge grondwaterstand niet mogelijk en is gekozen voor een rechtstreekse afvoer op oppervlaktewater.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Stadskanaal

Provincie
Groningen

Aanvang project
2012

Oplevering project
2012

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Stadskanaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. A.L. (André) Bakema
regiomanager Advies en Ontwerp

Vestiging
Regiokantoor Stadskanaal
Tinnegieter 20
9502 EX Stadskanaal
Tel: +31 (0) 599 61 31 48

Contact