0546 - 67 88 88

Arnhemseweg Apeldoorn parallelstructuur fase 3

Het project
De Arnhemseweg is met een verkeerintensiteit van gemiddeld 20.000 motorvoertuigen per dag een belangrijke hoofdverkeersader in Apeldoorn. Direct langs deze drukke weg zijn parkeervakken gesitueerd, wat de verkeersveiligheid en doorstroming niet ten goede komt. De (parallelstructuur van de) Arnhemseweg voldoet technisch en qua inrichting dan ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft de gemeente Apeldoorn besloten de weg te reconstrueren, waarbij ook een apart riool voor het hemelwater wordt aangelegd. Het overkoepelende project Arnhemseweg is hiertoe reeds in 2010 opgestart. Roelofs werkt in opdracht van de gemeente Apeldoorn op basis van een UAV-gc contract aan de reconstructie van de Arnhemseweg fase 3.

Fase 3 bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Reconstructie (compacter maken) van het kruispunt Arnhemseweg – Ravenweg – Aluminiumweg;
• Aanbrengen van een verkeersregelinstallatie;
• Realisatie parallelstructuur waarin parkeermogelijkheden gesitueerd worden;
• Aanleg infiltratieriolering en het (deels) vervangen van vuilwaterriolering.
Na uitvoering van de werkzaamheden is de doorstroming en verkeersveiligheid op de Arnhemseweg verbeterd en heeft  de  weg een herkenbare laanstructuur en uitstraling. De parkeermogelijkheden zijn volledig van de hoofdweg gehaald en langs de parallelstructuur gesitueerd, waardoor het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het bestemmingsverkeer. Daarnaast wordt door de aanleg van een infiltratieriool het regenwater gescheiden van de vuilwaterriolering.

Bijzonderheden
Bij dit project wordt gewerkt aan een belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Apeldoorn en de ringweg/snelweg A1. De Arnhemseweg moet gedurende de werkzaamheden in beide richtingen open blijven voor verkeer, waardoor de uitvoeringswerkzaamheden in een beperkte ruimte moeten plaatsvinden. Dit geldt ook voor de kruising, welke toegankelijk moet blijven voor verkeer gedurende de uitvoering. Fasering is dus erg belangrijk binnen dit project.
Voor de aanleg van het infiltratieriool is de ruimte ook beperkt, door de aanwezigheid van ondergrondse nutsvoorzieningen en de bestaande groenstructuur.

Project in cijfers
• Aanleg 1300 meter IT-riool;
• Aanleg 440 meter DWA-riool;
• Aanbrengen 11.482 m2 bestrating;
• Aanbrengen van een nieuwe VRI-installatie bij de kruising.

Bewuste Bouwers
Het project is aangemeld bij Bewuste Bouwers. Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op de vijf pijlers: Verzorgd, Sociaal, Veilig, Milieu en Bewust. De stichting toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan. Lees hier het auditrapport van 18 november 2014.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn

Provincie
Gelderland

Aanvang project
mei 2014

Oplevering project
december 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact