0546 - 67 88 88

Basisrioleringsplan Zuidlaren

Het project
Roelofs heeft een Basisrioleringsplan opgesteld voor de kernen Zuidlaren en Midlaren in de gemeente Tynaarlo. Het doel van het BRP is om de gemeente inzicht te geven in het milieutechnisch en hydraulisch functioneren van de systemen die de gemeente inzet bij haar zorgtaken.

De gemeente heeft de bij haar bekende riolering- en revisiegegevens aangeleverd. De basisgegevens uit het beheerpakket zijn geconverteerd naar een format dat gebruikt wordt voor de hydraulische berekeningen. Met het programma 'Infoworks’ is een rioolmodel gemaakt. Hieraan is ook een vervaardigd verhardingingsmodel toegekend. Gegevens van overstorten, uitlaten, gemalen en overige bijzondere voorzieningen zijn handmatig aan het model toegevoegd.

Op basis van het vervaardigde rioolmodel zijn hydraulische - en milieutechnische berekeningen uitgevoerd.

Bijzonderheden
Het project is bijzonder door de ligging op de Oostflank van Hondsrug. Door het hellende karakter komt het water op sommige locaties erg snel tot afstroming. Benedenstrooms resulteert dit in aanzienlijke overstorten op oppervlaktewater.

Vanuit het Waterschap Hunze en Aa’s zijn hoge waterkwaliteitsdoelstellingen gewenst voor met name de watergangen die tot afstroming komen op het Zuidlaardermeer. Dit heeft geresulteerd in aanvullende maatregelen om de vuillast benedenstrooms te verminderen. Door het hellende karakter bleek het een lastige opgave om de juiste maatregelen te definiëren.

Er zijn een aantal afkoppelmaatregelen gedefinieerd, waarvan het plan Borgwallinge-Bovendiepen de grootste is.
De geformuleerde afkoppelmaatregelen hebben de gemeente ertoe doen besluiten om een regenwaterstructuur voor Zuidlaren en Midlaren op te stellen. Roelofs is hier in december 2012 mee gestart.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
gemeente Tynaarlo

Provincie
Drenthe

Aanvang project
december 2011

Oplevering project
Februari 2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Stadskanaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. A.L. (André) Bakema
regiomanager Advies en Ontwerp

Vestiging
Regiokantoor Stadskanaal
Tinnegieter 20
9502 EX Stadskanaal
Tel: +31 (0) 599 61 31 48

Contact

Relevante Projecten

> BRP’s de Marne