0546 - 67 88 88

Beleidsplan bebording De Marne

Het project
Gemeente De Marne heeft de behoefte om de bebording te actualiseren aan de hand van de huidige regelgeving en richtlijnen. Hiermee dient een wildgroei aan bebording te worden voorkomen, waarmee de weggebruiker een zo veilig mogelijk verkeerssysteem wordt aangeboden. Op basis van het op te stellen beleidsplan kan later een beheer- en uitvoeringsplan opgesteld worden.

Roelofs Advies en Ontwerp heeft het beleidsplan bebording opgesteld voor gemeente De Marne.
Het opgestelde beleidsplan geeft eenduidige criteria waaraan alle bebording en aanvragen moeten voldoen. In het beleidsplan bebording worden RVV-bebording, utilitaire bewegwijzering (ANWB-bewegwijzering), routebewegwijzering, lokale en objectwegwijzering en straatnaamverwijzing en huisnummering voor de gemeente De Marne behandeld. De wettelijke kaders zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en richtlijnen zijn vertaald in beleidsuitspraken. Het beleidsplan dient als vigerend beleidsdocument voor alle bebording en bewegwijzering binnen de gemeente De Marne.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
gemeente De Marne

Provincie
Groningen

Oplevering project
09-02-2011

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. C.T. (Tim) Adema
hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact