0546 - 67 88 88

Bouwrijp maken terrein de Saller fase 2B

Het project
In opdracht van de gemeente Losser heeft Roelofs een gebied van ca. 4,5 hectare bouwrijp gemaakt. Van het eerste deel is ook woonrijpmaken gerealiseerd. De gemeente Losser en de bouwers/ontwikkelaars hebben gekozen voor een net bouwrijpplan, waarbij de wegen volledig bestraat zijn en cunetten voor parkeerplaatsen en voetpaden al zijn voorzien van zand.

De door de gemeente Losser opgestelde Definitief Ontwerp is door Roelofs uitgewerkt tot een Uitvoerings Ontwerp en bestek. Het woonrijpmaken wordt in kleine delen gerealiseerd, zodat de nieuwe bewoners wel schoon thuis kunnen komen. Waar gebouwd kan er dan ook geen schade aan het nieuwe werk plaatsvinden. Dit geeft de opdrachtgever nog een voordeel dat de investeringen gelijk lopen met de opbrengsten, de nieuwe bewoners tevreden zijn en potentiële bewoners  niet worden afgeschrikt door lang in een bouwrijpe wijk te wonen.

Bijzonderheden
Aanbrengen rioolgemaal voor het verpompen van de First Flush (vervuild regenwater) vanaf het RWA riool naar het DWA riool. Nadat de First Flush verpompt is naar het DWA riool zal een andere pomp het overige regenwater verpompen naar een nabij gelegen watergang. Mocht de pomp dit niet meer aankunnen, dan zal het regenwaterriool overstorten op de watergang door middel van 2 overstort putten.

Het oude kerkpad vanuit het centrum van Losser naar het woonwijk De Saller en achterliggend buitengebied wordt ingericht met een groenstrook, fietspad en voetpad. Deze bestaan uit een asfaltconstructie met een slijtlaag. Langs het fietspad wordt een goede openbare verlichting aangebracht en de van oudsher aanwezige kastanjes worden aangeplant voor de inrichting.

Werkzaamheden bouwrijp:
• Het leggen van DWA- en HWA riool inclusief kolk- en huisaansluitingen;
• Het maken van 2 overstortlocaties op de watergang inclusief het aanbrengen van een uitstroomvoorziening;
• Het aanbrengen van een pompgemaal voor de afvoer van het regenwater;
• Het aanleggen van een persleiding van het pompgemaal naar de duiker;
• Het aanbrengen van de bouwwegen van betonstraatstenen (op de kop aangebracht) en kantopsluiting van rijwielpadbanden (op de kop aangebracht);
• Het aanbrengen van de funderingslaag van menggranulaat en het aanbrengen van al het zand voor zandbed.

Werkzaamheden woonrijp:
• Het aanbrengen van betonstraatstenen in rijbanen, parkeerplaatsen en trottoirs incl. kantopsluiting;
• Het aanbrengen van kolken;
• Het aanbrengen van de groenvoorzieningen incl. groeiconstructie/grondverbetering;
• Het aanbrengen van slijtlagen;
• Het aanbrengen van bebording, zoals de definitieve straatnaamborden.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Losser

Provincie
Overijssel

Aanvang project
2014

Oplevering project
eind 2016

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact