0546 - 67 88 88

Bouwteam rioolvervanging Landmansweg Hengelo

Het project
Aan de noordzijde van de Landmansweg is op circa 3 meter min maaiveld een transportriool aanwezig, dat water van de achterliggende wijken groot Driene en de Hasseler Es afvoert naar de rioolwaterzuivering. Dit riool verkeert in zeer slechte staat, wat met name wordt veroorzaakt door de aansluiting van een persleiding vanuit Deurningen, nabij de kruising Deurningerstraat/Landmansweg.

De aansluiting van de persleiding zorgt voor zwavelvorming (H2S) in het riool, die de betonnen buizen van binnenuit aantast. De aantasting op het deel Deurningerstraat – Zaagstraat is dermate ernstig dat het riool de afgelopen jaren al eens is ingestort en daarmee gevaarlijke situaties voor de omgeving oplevert.

Omdat haast geboden was, heeft gemeente Hengelo de rioolvervanging op dit deel in een bouwteam opgepakt met Roelofs. Op basis van een schetsontwerp van de gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen heeft Roelofs een uitvoeringsontwerp en prijsaanbieding opgesteld. Voordeel is dat gedurende het hele traject dezelfde personen betrokken zijn en belangrijke tijdwinst geboekt kon worden doordat geen aanbestedingstraject benodigd was.

De volgende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat dezelfde problemen zich weer voor doen:

  • Het nieuwe riool dat wordt aangebracht is van PVC, dat vele malen beter bestand is tegen aantasting door H2S;
  • Er wordt een kort parallelriool aangelegd, waar de H2S uit het riool wordt geperst, zodat het hoofdriool niet wordt aangetast. Op de locatie waar de H2S het riool uit komt, wordt een geurfilter aangebracht om stankoverlast voor de omgeving te voorkomen

Bijzonderheden
De Landmansweg heeft op het deel Deurningerstraat – Zaagstraat een brede berm, waarin het huidige riool ligt. Het nieuwe riool wordt naast de huidige leiding gelegd. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Nieuwe riool kan worden aangebracht  zonder dat de afvoer van het huidige riool gestremd hoeft te worden;
  • Er staan bomen op het huidige riooltracé, welke op deze wijze gehandhaafd kunnen worden.

Aangezien de rijbaan intact moet worden gehouden en er naast de rijbaan ook een gasleiding ligt welke niet mag verzakken, wordt het riool aangebracht door met behulp van een sleepkist. Deze zorgt ervoor dat de ontgraving zo steil mogelijk (loodrecht) plaats kan vinden, zonder dat de naastliggende berm, rijbaan en gasleiding verzakken. Ook worden de boomwortels van de aanwezige bomen op deze wijze zo veel mogelijk gespaard.

Op het moment dat het hele nieuwe riool gereed is wordt het stelsel overgezet op de nieuwe leiding. De bestaande leiding blijft in de grond achter en wordt volgeschuimd met beton, om eventuele verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

Project in cijfers
Aanbrengen hoofdriool PVC Ø630 mm in sleufbekisting: 175 meter
Aanbrengen parallelriool (stripriool) PVC Ø500 mm: 50 meter
Opnemen en aanbrengen benodigde elementenverhardingen: 225 m2
Projectbegeleiding en omgevingsmanagement

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Hengelo

Provincie
Overijssel

Aanvang project
April 2016

Oplevering project
Juli 2016

Expertises

Contactgegevens

Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546-67 88 88D. (Dennis) ten Barge
Omgevingsmanager 0546 - 678888

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact