0546 - 67 88 88

BRP’s de Marne

Het project
De basisrioleringsplannen van de kernen Eenrum, Pieterburen en Westernieland in gemeente De Marne (Groningen) zijn door Roelofs geactualiseerd. Het doel van de opdracht betrof het toetsen van het hydraulisch- en het milieutechnisch functioneren van het gemengde gemeentelijke rioolstelsel. Het rioolstelsel is doorgerekend om inzicht te krijgen in water-op-straat situaties en op mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Tevens is de vuiluitworp naar oppervlaktewater getoetst aan de normen vanuit de basisinspanning.

Als input voor de opdracht zijn basisgegevens van de riolering uit het gemeentelijke beheerpakket gebruikt. Daarnaast zijn aanvullende metingen uitgevoerd aan het gemeentelijke rioolstelsel en is een verhardingsbestand vervaardigd op basis van een beschikbaar gestelde GBKN en luchtfoto. Alle gegevens zijn gebundeld toegevoegd aan het dynamische rekenprogramma Infoworks.

De rekenresultaten zijn door onze riooldeskundigen beoordeeld waarna maatregelen voor een verbetering van de toekomstige situatie zijn geformuleerd en doorgerekend. De riolering van de kern Eenrum voldoet na voltooiing van de maatregelen aan de vooraf vastgestelde maatstaven. De rioleringsstelsels van de kernen Pieterburen en Westernieland worden sterk verbeterd, maar voldoen nog niet. Gedurende de opdracht werd duidelijk dat de opgave onrealistisch groot was (kosten / baten). Zowel het waterschap als de gemeente hebben ingestemd met de voorgestelde maatregelen.

Bijzonderheden
In de kern Eenrum lag de opgave met name verscholen in het verbeteren van de hydraulische afvoercapaciteit. Er zijn enkele gerichte afkoppelmaatregelen samengesteld. De maatregelen resulteerden in een verbetering van de hydraulische - en milieutechnische situatie. De afkoppelmaatregelen zijn voorzien in gebieden waar rioolvernieuwing gewenst is. Hier kan werk met werk gemaakt worden.

In de kernen Pieterburen en Westernieland lag de opgave met name verscholen in het verbeteren van de milieutechnische situatie. Het werkelijk afvoerende verharde oppervlak is echter veel groter dan het referentieoppervlak vanuit de basisinspanning. Er zijn afkoppelmaatregelen voorgesteld waarbij op eenvoudige wijze wordt afgekoppeld op nabij gelegen sloten en watergangen.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente de Marne

Provincie
Groningen

Aanvang project
september 2012

Oplevering project
maart 2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Stadskanaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. A.L. (Andr├ę) Bakema
regiomanager Advies en Ontwerp

Vestiging
Regiokantoor Stadskanaal
Tinnegieter 20
9502 EX Stadskanaal
Tel: +31 (0) 599 61 31 48

Contact