0546 - 67 88 88

Burgerparticipatie herinrichting Oldemarktseweg Steenwijkerwold

Het project
Dit deel van de Oldemarktseweg te Steenwijkerwold bevindt zich in het centrum van Steenwijkerwold vlakbij het Woldplein. De bestaande inrichting van de weg was gedateerd en onjuist. De weg was ingericht als een 60 km/uur erftoegangsweg met een asfaltrijbaan. Door de huidige breedte van ca. 9,0 m1 fungeerde de weg momenteel als een racebaan. Tevens was er veel wateroverlast en waren er schades aan de waterleiding door de wortels van de oude eiken.

Om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten wordt de weg versmald naar 5,50 m1 en uitgevoerd met gebakken materiaal aansluitend bij het plein. Daarnaast wordt de riolering vervangen en wordt het profiel geheel aangepast om te voorkomen dat er wateroverlast plaatsvindt. Voor de leefbaarheid worden de oude bomen gekapt, worden er nieuwe aangeplant en komt er meer groen terug. Er wordt bijvoorbeeld een optische versmalling gecreëerd door de nieuwe haag langs de rijbaan.

Bijzonderheden
Burgerparticipatie & gedelegeerd opdrachtgeverschap
Het project ‘Herinrichting Oldemarktseweg Steenwijkerwold’ wordt uitgevoerd in opdracht van projectteam HOS. Dit projectteam bestaat uit een werkgroep van bewoners. Roelofs heeft samen met de bewoners een Plan van Aanpak inclusief begroting opgesteld en voorgelegd aan de gemeente Steenwijkerland. De gemeente heeft dit Burgerparticipatie zeer positief ontvangen en als raadsvoorstel ingediend, om vervolgens als hamerstuk goedgekeurd te worden. Het unieke aan dit project is dat de bewoners zelf aan het roer staan en het is hiermee dan ook het eerste project op het gebied van gedelegeerd opdrachtgeverschap van de gemeente Steenwijkerland.

Na goedkeuring van het plan is op basis van het schetsontwerp het definitieve ontwerp (DO) opgesteld. Voor het opstellen hiervan zijn er diverse overleggen geweest met alle betrokkenen zoals bewoners, gemeentelijke beheerders riolering, wegen en groen, de nutspartijen en gehandicaptenraad. Tevens is er een informatieavond georganiseerd. Iedereen had volledige inspraak (binnen bepaalde kaders) over de inrichting zoals bijvoorbeeld de materialisatie, wegbreedtes, inritten, het type lichtmasten en groenaanplant. Het resultaat is maatwerk met groot draagvlak!

Om het uiteindelijke plan nog mooier te presenteren is op basis van het Civil 3D ontwerp in Autocad en d.m.v. drone-opnames, het ontwerp in Infraworks vertaald in een 3D presentatie. 

Contract en uitvoering
Het projectteam HOS heeft gezamenlijk het VO uitgewerkt tot een DO en UO (inclusief milieukundige grond - en asfaltonderzoeken). Het werk is vervolgens op basis van deze drie onderdelen aanbesteed. Bij de selectie van de aannemers is gebruikt gemaakt van het selectiesysteem van de gemeente Steenwijkerland.

Aannemer A. Faber heeft het werk aangenomen en is momenteel volop bezig met de werkzaamheden.

Roelofs verzorgt ook tijdens de uitvoering de projectbegeleiding in opdracht van de “buurt”. De gemeente Steenwijkerland wordt hierin van begin tot eind meegenomen en op de hoogte gehouden van de keuzes, financiële stand en voortgang van het werk.

Project in cijfers
Opnemen van elementverhardingen, ca. 2400 m2
Verwijderen van asfaltverharding teerhoudend, ca. 470 ton
Verwijderen funderingen, ca. 600 ton
Opnemen van kantopsluitingen, ca. 1000 m1
Rioolvervanging 300m1
Ontgraven en afvoeren van grond, ca. 2850 m3
Leveren en aanbrengen menggranulaat , ca. 570 ton
(Leveren) en aanbrengen elementenverharding beton, ca. 350 m2
(Leveren) en aanbrengen elementenverharding gebakken, ca. 2200 m2
Herstraten verharding, ca 850 m2
Leveren en aanbrengen bomen 12 st.
Leveren en aanbrengen hagen, bodembedekkers 400 m2
Inzaaien terrein, ca. 13 are
Aanbrengen nieuwe verlichting
Verleggen en vernieuwen NUTS-tracé;

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
gemeente Steenwijkerland en projectteam HOS

Provincie
Overijssel

Aanvang project
januari 2017

Oplevering project
december 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 - 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact