0546 - 67 88 88

Centrumring Rijssen fase 1

Het project
Met de realisatie van een nieuwe route voor doorgaand verkeer vanaf Nijverdal richting Enter (A1/N347) en vice versa was het tijd om het doorgaande karakter van de Haarstraat-HogePad-Oranjestraat te doorbreken. Hierbij is gekeken naar de volledige bovengrondse inrichting van de openbare ruimte. Het doel was het centrum optimaal bereikbaar te houden, maar het doorgaande verkeer te ontmoedigen. Niks beter dan dit te combineren met een impuls aan de inrichting in relatie tot zijn omgeving en zijn functies: wonen, winkelen, parkeren, verblijven en werken.

Verkeer en Vervoer
Roelofs heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten, Altelier Overijssel (het Oversticht), GoudAppel Coffeng en winkeliers/bewoners een plan gemaakt hoe de nieuwe centrumring verkeersluw moest worden gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een plan welke verkeerstechnisch aan de wensen voldeed, maar ook volledig op maat was met de omgeving en diens gebruikers. Zo behield de Haarstraat zijn historisch karakter als toegangsweg vanuit Nijverdal naar Rijssen. Het plein De Hoge Wal werd uitgebreid en de doorgaande weg hierin geïntegreerd, waarbij er een nieuwe functie voor het plein mogelijk is ontstaan. De Oranjestraat en Hoge Pad zijn zo ingericht dat het doorgaande karakter er wordt uitgehaald, zodat dit meer past bij de omgeving met wonen en waarbij de snelheid op de weg wordt beperkt.

Beheer en Onderhoud
Roelofs heeft met de besteksvoorbereiding een boorplan opgesteld op basis van het ontwerp en maatregelen. Aanvullend is een deflectiemeting uitgevoerd. Op basis van de gegevens is een verhardingsadvies opgesteld met een gedetailleerd freesplan voor de bestaande verhardingsconstructie. Voor de rotonde en verkeersplateaus is een deklaag gekozen met een wit toeslagmateriaal om deze verkeersvoorzieningen te accentueren( ook 's nachts).

Contractvoorbereiding
Het Voorlopig Ontwerp is door Roelofs verder uitgewerkt tot een Uitvoerings Ontwerp en een bestek. De aanbesteding is geweest op basis van laagste prijs. Het plan is zeer gedetailleerd uitgewerkt en het omgevingsmanagement is door het projectteam van de gemeente opgepakt op basis van de reeds bestaande relatie. In het bestek en plan was voorzien dat studenten van de opleiding bouwkunde de muur op het plein nader detailleerden en ook zelf uitvoerden. Aanvullend op de opdracht is door Roelofs ook het groenplan vertaald tot een bestek met bijbehorende bijlagen en tekeningen. Het gehele werk wordt gerealiseerd in 2015 en het voorjaar 2016.

Project in cijfers
• 1150 m1 lengte fase 1 centrumring
• 5400 m3 grondverzet
• 2330 ton asfalt
• 8490 m2 elementenverharding pleinen/rijbaan/parkeerplaatsen
• 10445 m2 elementenverharding trottoirs
• 89 stuks bomen

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Rijssen/Holten

Provincie
Overijssel

Aanvang project
2012

Oplevering project
1 juli 2015

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact